Menu
03 230 03 33

Groepen en processen begeleiden

Als groep, organisatie of overheid ervaar je soms noden die alleen met de inbreng van mensen en groepen op te lossen zijn. Of koester je ambities waarvoor je de inzet nodig hebt van een groep mensen.

We brengen mensen en groepen samen om al lerend aan de slag te gaan. Mensen wisselen ervaringen uit, denken kritisch mee en komen tot inzichten en oplossingen. Waar nodig experimenteren we met nieuwe werkvormen en inhouden.

Op die manier komen we samen tot onderbouwde meningen en werkbare oplossingen.

De leertrajecten passen inhoudelijk in een van onze werksporen. Of nog boeiender: in verschillende werksporen. 

Geïnteresseerd in onze diensten?

Contacteer ons voor een aanbod op maat
Andere diensten: Projecten ontwikkelen en uitvoeren, Vrijwillige inzet steunen en inpassen, Je vormingsaanbod versterken