Menu
03 230 03 33

Projecten ontwikkelen en uitvoeren

Je wil werken rond een maatschappelijke uitdaging op vlak van diversiteit, verduurzaming of de digitale revolutie. Je wil mensen en groepen betrekken bij de aanpak ervan.

We bekijken samen hoe we mensen kunnen samenbrengen en laten participeren.

Meestal creëren we dicht bij mensen een context die leidt tot interactie en ontmoeting. Waar mensen van elkaar leren, gemeenschappelijke doelen naar voor brengen en zich engageren in de maatschappij. Als alle betrokkenen samenwerken komen werkbare oplossingen op tafel.

Om het einddoel goed voor ogen te houden gaan we vooral projectmatig aan de slag. Op die manier kunnen we met beperkte middelen en in een afgebakende periode iets tot stand brengen en resultaten boeken.

We ontwikkelen projecten – of dragen bij aan bestaande projecten – in opdracht van en in samenwerking met partners.

De leertrajecten passen inhoudelijk in een van onze werksporen. Of nog boeiender: in verschillende werksporen. 

Geïnteresseerd in onze diensten?

Contacteer ons voor een aanbod op maat
Andere diensten: Groepen en processen begeleiden, Vrijwillige inzet steunen en inpassen, Je vormingsaanbod versterken