Menu
03 230 03 33

Projectmatig aan de slag

​We werken vooral projectmatig met een concreet einddoel. Op die manier kunnen we met beperkte middelen en in een afgebakende periode iets tot stand brengen en resultaten boeken.

Hoe gaan we te werk?

 • Situering en probleemstelling
  Wat is voor wie en waarom een probleem? Samen met de opdrachtgever specificeren we de vraag.
 • Uitgangspunt
  Als het kan opteren we voor een integrerende en multifunctionele aanpak: we koppelen het leren van mensen aan bijvoorbeeld processen van gemeenschapsvorming.
  Binnen elke aanpak neemt onze agogische dienstverlening een belangrijke plaats in. Deelnemers zijn lerende en groeiende partners in de opzet.
 • Doelgroep
  Als het kan stellen we gemixte groepen samen (bijvoorbeeld laag- en hooggeschoolden bij mekaar). Als het moet werken we categoriaal (met oog op inclusie). We hebben extra aandacht voor mensen in armoede, mensen met roots in de migratie en gedetineerde mensen.
 • Algemeen doel
  Waaraan moet de opzet op langere termijn bijdragen?
 • Concrete doelen 
  We geven duidelijk aan wat het eindresultaat moet zijn en welk effect we beogen. In principe mikken we op agogische doelen – die aangeven hoever we de doelgroep willen brengen op vlak van maatschappelijke participatie – en op doelen die bijdragen aan de probleemaanpak.
 • Aanpak
  Welke activiteiten ondernemen we om doelen te bereiken? We schetsen onze aanpak en delen die op in fases. Elke fase omvat een sleutelactiviteit met een resultaat. Hieraan koppelen we een tijdspad.
 • Structurering
  Wie doet wat en wanneer? We omschrijven taken en verantwoordelijkheden van de partners.
 • Communicatieafspraken 
  We omschrijven wie en op welke wijze communiceert over de opzet.
 • Budget
  Het budget omvat een prijs voor de begeleidingstijd en een prijs voor de werkingskost. In principe – en afhankelijk van de vraag en van de mogelijkheden van de partner– drukken we de prijs van de begeleidingstijd door de inzet van onze subsidie van de Vlaamse gemeenschap.