Menu
03 230 03 33

Vrijwillige inzet steunen en inpassen

Om uitdagingen echt aan te pakken, moeten we bruggen slaan. Van burgermaatschappij naar je organisatie of overheid, en andersom. Hier is de inbreng van vrijwilligers vaak cruciaal. Wat zij al lerend meemaken is bovendien van belang voor je te voeren beleid. Ze staan immers met beide voeten in de praktijk.

Vrijwilligers kunnen bergen verzetten als ze een goede plek hebben in een project en organisatie, als hun talenten gezien worden en ze zich gesteund weten.

Wij brengen vrijwilligers samen, zetten hen op weg en geven steun bij de vervulling van hun taak.

De leertrajecten passen inhoudelijk in een van onze werksporen. Of nog boeiender: in verschillende werksporen. 

Wil je het engagement van mensen steunen en inpassen in een project? Wil je vrijwilligers opleiden en versterken? Contacteer ons.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Contacteer ons voor een aanbod op maat
Andere diensten: Groepen en processen begeleiden, Projecten ontwikkelen en uitvoeren, Je vormingsaanbod versterken