Menu
03 230 03 33

Een vormingsactiviteit aanvragen: onze voorwaarden

Wie kan activiteiten aanvragen uit ons aanbod?

De bib, een cultuurcentrum, een buurtwerking, ..: verenigingen en organisaties in onze regio die met volwassenen werken in hun vrije tijd, kunnen via ons activiteiten aanvragen. Politieke en commerciële organisaties kunnen dat niet. 

Goedkoop?

Op onze site vind je bij het vormingsaanbod nettoprijzen: Avansa rekent je niet de normale bijdrage aan van de begeleider en zijn verplaatsingsonkosten, maar een sterk verminderd tarief.

Voorwaarden

 • Je activiteit staat open voor het ruime publiek.
 • Je aanvraag doe je liefst zo vroeg mogelijk en uiterlijk 1 maand vóór de activiteit.
 • Het inschrijvingsgeld is niet hoger dan het maximumbedrag vermeld op onze website. Zo niet zijn we genoodzaakt de volle prijs (honorarium van de begeleider) aan te rekenen.
 • Op al de promotie voor de activiteit vermeld je Avansa regio Antwerpen als partner.
 • Je bezorgt Avansa regio Antwerpen achteraf een aanwezigheidslijst.

Afgelasten?

Bij laattijdige annulatie, minder dan één week voor aanvang van de activiteit, kunnen we, als de begeleider een annulatievergoeding aanrekent, die aan je doorrekenen.

Praktisch

 1. Kies eerst op onze website een vormingsactiviteit.
 2. Bel of mail ons voor de contactgegevens van de begeleider.
 3. Spreek met de begeleider of de cursusorganisatie een datum en een locatie af en maak zo nodig andere praktische afspraken.
 4. Vul het online aanvraagformulier in.
 5. Je ontvangt een bevestigingsmail.
 6. Na de activiteit krijg je van ons een factuur toegestuurd.
 7. Stuur ons nadien ook de aanwezigheidslijst.