Menu
03 230 03 33

Bijenvriendelijk Boechout: werk mee aan een actieplan

hommel op bloem

Vind je biodiversiteit belangrijk? Heb je zin om mee te werken aan een bijenvriendelijk Boechout? Je kan samen met andere inwoners mee het verschil maken.

Sluit je aan bij dit initiatief van de gemeente Boechout. We maken een actieplan waarmee we de biodiversiteit in de gemeente een boost geven. Dat kan gaan van acties op gemeentelijke gronden tot voor- en achtertuinen. Van gevels tot daken, van scholen tot woonzorgcentra. Stel je kandidaat!

Natuurlijk Boechout

De gemeente Boechout wil meer inzetten op de biodiversiteit op haar grondgebied en op een bijenvriendelijke beplanting in het bijzonder. Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet.

De gemeente wil werken aan een samenhangend netwerk voor de natuur zodat de biodiversiteit beschermd wordt. Dat kan zowel op privéterrein zoals in voor- en achtertuinen, op daken en aan gevels, als op het publiek terrein zoals in bermen, parken, openbare plantsoenen, overheidsgebouwen en langs wegen en spoorwegen.

De gemeente levert al inspanningen voor vergroening en stimuleert inheemse beplanting. Nu wil Boechout geïnteresseerde inwoners samen brengen en samen de handen uit de mouwen steken.

Wat bieden we?

  • Je wordt deelnemer in dit nieuwe initiatief rond biodiversiteit.
  • Je krijgt de kans om samen met andere inwoners ideeën te formuleren en feedback te geven op andere ideeën over het stimuleren van bijvriendelijke beplanting en het boosten van de biodiversiteit in jouw gemeente.
  • Je krijgt als groep begeleiding van Vormingplus regio Antwerpen.
  • Je maakt deel uit van een nieuw netwerk.
  • Je kan jouw bijdrage leveren aan een innovatief project gericht op cocreatie.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een gezonde interesse in biodiversiteit.
  • Je hebt zin om na te denken over wat burgers en vrijwilligers kunnen betekenen voor biodiversiteit in de gemeente.
  • Je hebt interesse om mee te brainstormen. Nadien neem je een taak als vrijwilliger op of zoek je mee naar vrijwilligers.