Menu
03 230 03 33

Burgers in Ranst gaan voor bijvriendelijke gemeente

In Ranst ontstond afgelopen winter een burgerinitiatief. Enkele geëngageerde inwoners kwamen samen om de situatie van de bijen en bloemen in Ranst en deelgemeenten te bespreken. Ze waren het er over eens dat meer bloemen en bijvriendelijke bomen goed zijn voor mens én natuur, voor bijen en insecten.

Een sensibiliseringscampagne

Ze kozen voor een sensibiliseringscampagne. Ze willen mensen stimuleren om te kiezen voor meer bijvriendelijke planten in hun tuin, en voor minder verharding en gazon. En ze willen samenwerken met de gemeente om ook het openbaar groen bijvriendelijker te maken. De groep koos de naam ‘OERBloemen’: wat staat voor Oelegem, Emblem, Ranst en Broechem, de deelgemeenten van Ranst.

De eerste acties

Al snel kwamen de initiatiefnemers tot vier acties.

  • Een gesprek met de gemeente over hun groenbeheer vond plaats in maart. Ook zij erkennen het belang van bloemen en bijen in de gemeente. Ze kochten een grote hoeveelheid bloemenzaad aan.
  • Op vrijdag 19 april organiseerde Oerbloemen samen met Velt een info-avond over bloemenweiden inzaaien. Een 50-tal geïnteresseerden woonden de sessie bij.
  • Eind april zaaiden enkele enthousiaste ‘oerbloemers’ bij wijze van voorbeeld een braakliggend veld in. Er komt een infobord om mensen bewust te maken van het belang van bloemen en bomen voor de natuur. Over enkele weken zullen de eerste bloemen tevoorschijn komen.
  • Een van de initiatiefnemers ontwikkelt een website voor dit initiatief (www.oerbloemen.be). Hier kan je binnenkort terecht voor info over bijen, bloemen, bomen en insecten. Je blijft er ook op de hoogte van de acties van Oerbloemen en er komt een duidelijke ‘call to action’ naar de inwoners van Ranst. De instagram-pagina ‘oerbloemen’ is sinds kort ook actief.

In de komende weken komt de groep weer samen om de komende acties te bespreken.

Vormingplus begeleidt

De initiatiefnemers vroegen Vormingplus om de bijeenkomsten van dit burgerinitiatief te begeleiden, zodat de bijeenkomsten gestructureerd verlopen en ze een goede opstart maken. De praktische uitwerking zelf rust op de schouders van de geëngageerde bewoners.