Menu
03 230 03 33

Gezocht: Wegwijzers voor vluchtelingen

Wij zijn een enthousiaste vrijwilligersgroep met een mix van talen, leeftijden en achtergronden. Vluchtelingen en nieuwkomers die een leefloon krijgen, kunnen bij ons terecht met hun administratie.

Twee vrijwilligers, een wegwijzer en een tolk, luisteren naar hun vragen. En naar de vraag achter de vraag. Samen zoeken we naar een oplossing.

wegwijzer


We wijzen de weg

We wijzen mensen de weg naar de mutualiteit, bank en e-loket. We helpen hen met contracten voor gas, water, elektriciteit. We helpen formulieren invullen voor een sociale woning, kinderbijslag, ... We bellen rond voor allerlei problemen. 
Indien gewenst gaan we mee naar allerlei diensten. Als we niet zelf kunnen helpen, verwijzen we op een goede manier door. Bij het zoeken van een woning, kunnen we niet helpen.

Wij ondersteunen wie er nood aan heeft en wie geen netwerk heeft.
We doen wat een burger doet voor zijn medeburger.

We spelen kort op de bal en voorkomen zo mogelijke problemen. Zo verlichten we de taak van de maatschappelijk assistent, zonder dat werk over te nemen. Marleen is altijd aanwezig en stuurt de vrijwilligersploeg aan. Ilse en Annelies zorgen voor vorming, intervisie en ondersteuning op de vloer.

wegwijzers voeten


Waar, wanneer?

Onze werking zit op in de bibliotheek op het Moorkensplein in Borgerhout.
Mensen kunnen er terecht op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag. Zonder afspraak.
We nemen de tijd die nodig is en we werken gratis. We zorgen voor een warme welkom.

Sluit je aan

Kan je je minimum 2 halve dagen per maand vrij maken?

Kom langs in bib Vrede, Moorkensplein 19, voor een kennismakingsgesprek met Ilse 0470 10 60 52 en Annelies 0470 10 60 70.