Menu
03 230 03 33

José: gedreven werken aan ouderbetrokkenheid

foto: José en Heleen

 

José is vrijwilliger in Schoolbabbel Kiel en praat met anderstalige ouders, mama’s eigenlijk, over schoolse onderwerpen. We spreken hem in het Huis van het Kind Kiel. In het gesprek is meteen duidelijk: José is sociaal gedreven met een hart voor de ouders.

Heleen, de medewerker van Vormingplus die Schoolbabbel mee organiseert, zit mee aan tafel.

 

Hoe ben je bij Schoolbabbel terecht gekomen?

José: “Ik las het in de nieuwsbrief van Vormingplus. Het sprak me aan: werken met mindertalige mensen en andere nationaliteiten en hun relatie met de school. Dat vond ik  al belangrijk en boeiend toen ik op school werkte. Ook mijn vrouw vond het echt iets voor mij.”

Schoolbabbel, hoe gaat dat?

José: “De mama’s komen naar Schoolbabbel terwijl hun kind naar de huiswerkbegeleiding gaat. De opkomst is heel wisselend: één mama komt heel trouw, anderen komen af en toe. Ze zijn daar helemaal vrij in. We vragen hen waarover ze willen praten. Elk onderwerp bereiden we voor: smartphone gebruik, huiswerkondersteuning, de thuistaal, …

Door de wisselende opkomst en het niveau van het Nederlands is het moeilijk om diep op een onderwerp in te gaan. Het is altijd aftasten: in hoeverre willen de mama’s op een onderwerp ingaan en in hoeverre willen we dat onderwerp doordrukken. In dat laatste heb ik geleerd om terughoudender te zijn. Sommige onderwerpen moet je gewoon loslaten. Je mag ook niet vergeten dat deze ouders kwetsbaar zijn. Omdat ze het Nederlands niet goed spreken, voelen ze zich onzeker. Ook over onze samenleving.

Een mama uitte haar ongerustheid over de toekomst van haar kinderen: hoe kan ze hen beschermen tegen discriminatie? Een terechte vraag. We konden er toen niet dieper op ingaan, maar ik zou dat later wel graag behandelen. In onze samenleving zit het racisme er echt diep in. Ik zie dat in mijn vrienden- en kennissenkring. Mensen die niets tekort hebben, ook financieel niet, zijn afgunstig en vol vooroordelen. Ik zeg hen: je zou eens moeten meekomen naar Schoolbabbel om die mama’s te leren kennen."

Schoolbabbel: hoe verder?

José: “Ik had gehoopt meer in de diepte te werken, om echt serieus over een onderwerp door te praten. Dat lukt nu niet door de wisselende opkomst en door het lage taalniveau. Ik had ook verwacht om met de ouders mee naar de school van hun kind te gaan, om hen ter plaatse te ondersteunen. Maar eerst heb je het vertrouwen van de ouders nodig.”

Heleen: “Schoolbabbel is een proefproject. We gaan het evalueren en bijsturen. In Borgerhout is er wel een groepsgevoel omdat de mensen er echt komen voor Schoolbabbel, niet voor de huiswerkbegeleiding van hun kind. We hebben drie gegevens waarmee we rekening moeten houden: de ouders, het taalniveau en bepaalde gevoeligheden. Samen met de vrijwilligers en de Huizen van het Kind gaan we bekijken hoe we in de toekomst verder werken, om wat te bereiken.”

José: “We moeten blijven streven naar meer ouderbetrokkenheid. De mama’s die hier komen zijn verstandig. Maar omdat ze laaggeschoold zijn en het Nederlands niet goed beheersen, worden ze dikwijls niet als vol aanzien. Wij kunnen hen versterken.”