Menu
03 230 03 33

16 jaar Estafette: terugblik en toekomst

Trefdag Estafette groepsfoto
Trefdag Estafette 2019, groepsfoto

 

Jarenlang hebben we op vraag en in samenwerking van gemeenten Estafettes opgericht. Een ploeg vrijwillige begeleiders geven er vertrouwen en kennis door aan absolute computerbeginners. Van 2003 tot 2016 komen er 12 Estafetteploegen in 16 gemeenten tot stand. In oktober organiseerden we een trefdag met de vrijwilligers om kennis uit te wisselen, maar ook om na te denken over de toekomst.

“Het is tegenwoordig niks anders dan www hier en www daar.” Voor heel wat, vooral oudere mensen, gaat de digitale revolutie veel te snel. 

De digitale kloof dichten

Estafette ontstaat in 2003 vanuit de nood aan digitale basiscompetenties. Computercursussen gaan vaak te snel, zijn te kort of te lang, schrikken af, … Met Estafette richten we op vraag van de gemeente een initiatief op waar vrijwillige begeleiders vertrouwen en kennis doorgeven aan absolute beginners. Op eigen tempo en in een hartverwarmende omgeving zetten ze hun eerste stappen op de computer. Op die manier willen we de digitale kloof dichten.

De eerste en meest cruciale stap in dit proces is het overwinnen van de schrik die mensen ervaren. Zij horen over computers vooral dat er heel wat mis kan gaan en dus blijven ze er liever af. Maar toch is er ook de verwondering over wat dat apparaat allemaal kan. De cursus ‘Start met computer’ vertrekt vanuit die verwondering en slaagt er zo in om mensen de eerste drempel over te helpen.

Jaar 1: de opstart

Gedurende het eerste jaar doen we dat door een projectplan op te maken, de vrijwilligers op te leiden en te coachen en de lokale partner te ondersteunen.

We noemen de opleiding “Estafette” omdat we onze ervaring en knowhow doorgeven als een estafettestok aan de vrijwilligers, die op hun beurt opnieuw de stok doorgeven aan de deelnemers.

De vrijwilligers organiseren lessenreeksen “Start met computer”, begeleiden wekelijks oefenmomenten en beantwoorden vragen van deelnemers bij hun eerste stappen op de pc.

Om dit te bereiken richten we naast de cursussen ook oefenplekjes in dicht bij de mensen. We noemen die plekjes “Ankerpunten”. Een Ankerpunt is een plek waar mensen met veel zorg worden begeleid in hun eerste stappen op de computer.

Na jaar 1: ruggensteun

Na dat eerste intensieve jaar, geven we vanuit de tweede lijn ruggensteun in de vorm van opleidingen voor nieuwe vrijwilligers, bijscholingen, terugkomdagen of trefdagen, een driemaandelijkse nieuwsbrief, educatieve website en materialen en coaching op maat. Met de voortschrijdende digitale revolutie komt er ook aandacht voor gsm, tablet, smartphone, sociale media, …

We hebben sinds 2003 12 Estafettes opgestart en ondersteund voor 16 gemeenten: Zwijndrecht, Edegem, Stabroek, Rupelstreek/Rupelbib (Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst), Hove, Schoten, Wuustwezel, Kontich, Mortsel, Kapellen, Brecht en Lint. Momenteel zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief.

Trefdag 2019

In het voorjaar 2019 doen we een ronde langs de verschillende Estafettes om te verkennen wat ze nog nodig hebben. Een van de terugkerende vragen was: wie zijn de andere Estafetteploegen en wat doen ze?

Op 3 oktober organiseren we opnieuw een trefdag om samen na te denken over de toekomst van het Estafetteproject. De vrijwilligers en beroepskrachten uit alle Estafettegemeenten zijn uitgenodigd. Ze doen er nieuwe digitale kennis op en delen ervaringen met elkaar.

Ook krijgt iedereen de kans om zijn visie op de toekomst te formuleren en zo tot een concreet voorstel te komen. Het intergemeentelijk delen van kennis en informatie komt als uitkomst naar boven. Een deelsysteem kan de krachten bundelen zodat Estafetters nog beter kunnen inzetten op een e-inclusieve samenleving.

En nu verder ...

Vormingplus gaat Estafette nog één jaar ondersteunen. We zetten het informatiedeelsysteem op. We organiseren in het najaar van 2020 opnieuw een trefdag om het deelsysteem te evalueren en de toekomst van de Estafettes te garanderen. Daarna geven we de estafettestok helemaal aan hen door.

De Estafetters mogen fier zijn op hun werk!

Meer info: