Menu
03 230 03 33

Afscheid van een bestuurder, en van een oprechte man

Afgelopen zomer overleed Willy Verschure. Hij stond als bestuurder mee aan de wieg van Vormingplus regio Antwerpen. Een afscheids- en dankwoord.

Als de dood van iemand, die dichtbij je stond, zo onverwacht komt, dan sta je verbluft.  Niet begrijpend.  Verbijsterd.
En dat zijn wij allemaal, diep aangedaan.

Vanaf het prille begin van Vormingplus in 2003 was Willy als bestuurder en secretaris erbij. Hij gaf mee vorm aan de oprichting en de ontwikkeling van onze organisatie.
Willy was een toegewijde bestuurder. Leergierig, nieuwgierig, nooit te oud om bij te leren.

Steeds klaar om mee na te denken, in discussie te gaan, nieuwe voorstellen mee te onderzoeken, op zoek naar de meerwaarde voor de maatschappij en de organisatie.
Het was niet altijd makkelijk om tot een consensus te komen in het bestuur.

Hij had zo zijn stokpaardjes, dingen die hij belangrijk vond: een goed personeelsbeleid, want dat zorgt voor tevreden medewerkers. Gezonde financiën, want die zorgen voor een gezonde organisatie. Ook het werken met kwetsbare mensen in onze regio kreeg steeds zijn steun.

Voorbereid aan een vergadering beginnen hoorde ook bij hem. Hij verslond de beleidsplannen, jaarverslagen, verslagen, financiële verslagen. Hij las het allemaal.

Hij moedigde initiatief ook aan, als het bijdroeg aan de missie en visie van de organisatie. “Ga ervoor”, zei hij dan.

Wij zullen ons Willy herinneren als een zeer gedreven mens, met uitgesproken meningen, die plichtsbewust zijn engagementen nakwam.

Wij missen Willy als waardevolle bestuurder. Maar ook, en misschien nog meer, als een oprechte, fijne man.