Menu
03 230 03 33

Allemaal opvoeders: naar een positief opvoedingsklimaat

Sinds 2010 werkt Vormingplus met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken aan werkbare oplossingen. We willen de weerbaarheid van ouders versterken en hun betrokkenheid bij de school en de buurt vergroten.

It takes a village to raise a child

Ouders zijn zo divers als de samenleving. Sommigen spreken een andere taal, hebben een migratieachtergrond, leven in generatiearmoede, hebben meer of minder kansen. Allemaal willen ze hetzelfde voor hun kinderen: dat ze zich ontwikkelen tot sterke, weerbare en verantwoordelijke burgers. Op hun weg vinden ze gelijklopende moeilijkheden en struikelblokken.

Waar het opvoeden van kinderen natuurlijk van alle tijden is, zijn er vandaag specifieke uitdagingen. Nieuwe vragen komen naar voor, informele netwerken staan op de helling, de maatschappij wordt steeds diverser, nieuwe theorieën over opvoeden winnen aan populariteit, de prestatiedruk op kinderen wordt groter, ‘de helikopter’-ouder kijkt toe.

Het opvoeden van kinderen is geen aangelegenheid van ouders alleen. De hele samenleving is betrokken via een samenspel van verschillende ‘opvoedingsverantwoordelijken’ en randfactoren. Daarbij is belangrijk dat andere opvoeders zoals scholen, buurtinitiatieven en diensten samen met ouders zorgen voor een aangename, veilige, corrigerende en stimulerende omgeving voor kinderen.

Of zoals het eeuwenoude Afrikaanse gezegde het samenvat: ‘It takes a village to raise a child’.

De rol van Vormingplus

Vormingplus gaat met de bezorgdheden en noden van ouders aan de slag. Met als belangrijkste doel: de competenties, vaardigheden en draagkracht van ouders versterken, zodat ze sterker staan in hun rol als opvoeder. Daarnaast willen we het sociaal netwerk rond gezinnen verbreden om de weerbaarheid en engagement in de samenleving te versterken.

In onze projecten creëren we telkens een context waarin opvoedingsverantwoordelijken (ouders, onderwijzers, buurtwerkers, …) elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Via ervaringsuitwisseling en procesmatig groepswerk zetten we samenwerkingen op tussen ouders en de buurt. Als we een nieuw traject opzetten, vertrekken we steeds vanuit de noden en vragen van buurtactoren, diensten, ouders, overheden en scholen.  

De voorbije jaren hebben we verschillende projecten uitgewerkt die de brug slaan tussen thuis, school en de buurt.

  • Ouders gaan in gesprek met elkaar en delen ervaringen en bezorgdheden.
  • Scholen en ouders groeien naar elkaar toe.
  • Buurtorganisaties zetten hun deuren open.
  • Huizen van het Kind luisteren naar de noden van ouders en passen hun werking en aanbod aan.

Enkele lopende projecten

Ouders van kleuters maken de brug naar de school met Spring mee!
Met Spring mee! maken we de brug tussen ouders van kleuters die voor het eerst naar school gaan, de school zelf en de organisaties in de buurt. Ouders maken kennis met de school, de juf en de klas. We vertrekken in de eerste plaats vanuit de persoonlijke ervaringen, behoeften en vragen van de ouders, maar ook de kleuter- en zorgleerkrachten brengen thema’s aan. 
Lees meer 

Samen school maken
Ouders hebben het soms moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind te begeleiden. Andersom slagen scholen er niet altijd in om aan te sluiten bij zorgen en vragen van ouders. Met de trajecten Samen school maken brengen we ouders dichter bij de school en de school dichter bij de ouders.
Lees meer

Ambassadeurs Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek
Vanuit de oudergroep en het Huis van het Kind, kwam er de vraag om een ‘ambassadeursgroep’ op te richten. De ouders willen organisaties in de buurt leren kennen die hen helpen zoeken naar antwoorden over opvoeden. Ze willen feedback geven over het aanbod van het Huis van het Kind en noden aangeven aan de coördinatie. Verder willen ze ook zélf activiteiten organiseren voor ouders (en kinderen). En ze willen het Huis van het Kind bekend maken bij ouders uit de buurt.
Lees meer

Schoolbabbel: Ouders overwinnen spreekangst met de school
Tijdens Schoolbabbel praten ouders die niet vlot Nederlands spreken met vrijwilligers die goed Nederlands spreken over schoolse thema’s. Zo overwinnen ze hun spreekangst om in gesprek te gaan met de leerkracht of de zorgcoördinator. Tijdens Schoolbabbel vergroten ze hun sociaal netwerk en hun zelfredzaamheid als ze voor opvoedkwesties komen te staan waar ze geen raad mee weten. 
Lees meer / Lees artikel