Menu
03 230 03 33

Babbelplus Aartselaar in handen van vrijwilligers

Babbelplus Aartselaar startte in september 2016, volledig begeleid door Vormingplus. Nu is het meer en meer in handen van vrijwilligers en ingebed in het Sociaal Huis. Babbelplus krijgt een vaste plek in het onthaalbeleid van Aartselaar.

Babbelplus Aartselaar: samen koken
Babbelplus Aartselaar: gezellig samen koken

 

Babbelplus?

In een Babbelplus gaan Nederlandstalige en anderstalige inwoners samen op stap in de gemeente. Ze leren elkaar kennen terwijl ze het gemeentelijk aanbod en de diensten verkennen. Voor de anderstaligen is het ook een kans om hun Nederlands te oefenen. Babbelplus zorgt ervoor dat nieuwkomers zich thuis gaan voelen in hun gemeente en bevordert hun integratie. Ook in Schoten en Zwijndrecht liep er in de voorbije jaren een Babbelplus, elk met een eigen manier van werken.

Van volledige begeleiding naar inbedding in Sociaal Huis

Babbelplus Aartselaar bestaat uit enerzijds activiteitensessies, zoals een bezoek aan het gemeentehuis, de bibliotheek, de molen, de heemkundige kring, een wandeling in plaatselijke parken en bossen, … En anderzijds babbelsessies over de vorige activiteit door middel van genomen foto’s. Van 2016 tot 2018 begeleidt Vormingplus alle sessies.

Midden 2018 krijgt de groep een plek in het Sociaal Huis van de gemeente Aartselaar. Dit wil zeggen dat de vrijwilligers zelfstandig, met blijvende ondersteuning van het Sociaal Huis, hun werking kunnen verderzetten. Als Vormingplus maken we ons op die manier op termijn overbodig. Momenteel zijn we dit proces van inbedding volop aan het doorlopen.

De inbedding verloopt in verschillende fases.

Vrijwilligers nemen meer en meer zelf in handen

Vanaf najaar 2018 plannen en organiseren de deelnemers de bezoeken en activiteiten zelfstandig. De babbelsessies blijven we begeleiden, maar de voorbereiding van de activiteiten laten we dus bijna volledig los. Ook tijdens de bezoeken en activiteiten zelf zijn we nog maar af en toe present. In het begin verloopt dat moeizaam, maar sinds begin 2019 hebben de deelnemers duidelijk hun routine gevonden.

Begin 2019 splitsen we de groep op: enerzijds vrijwilligers, namelijk Nederlandstaligen en anderstaligen die volop taken opnemen, en anderzijds deelnemers. Voor de vrijwilligers en de medewerker van het Sociaal Huis organiseren we een aparte bijeenkomst om hen mee te nemen in het proces van inbedding.

Vanaf midden 2019 betrekken we de vrijwilligers bij de voorbereiding van de babbelsessies die kunnen gaan over voorbije activiteiten of andere onderwerpen die mensen interesseren. We maken samen een planning, bedenken een strategie om nieuwe deelnemers te werven en geven invulling aan de babbelsessies. We zijn nog maar af en toe aanwezig op de babbelsessies.

Naar volledige inbedding

Tot juni 2020 ondersteunen we de vrijwilligers en de gemeente Aartselaar nog via sporadische planningssessies. Hier leggen we samen de inhoud van de babbelsessies en de planning van de activiteiten vast. Daarnaast maken we met de vrijwilligers en de gemeente ook afspraken rond taakverdeling. Wie neemt welke taak op zich? Wat is de invulling van deze taak? ...

Na juni 2020 evalueren met de gemeente Aartselaar, de vrijwilligers en de deelnemers de huidige werking van Babbelplus. We bekijken ook met de gemeente of en hoeveel opvolging voor hen nog noodzakelijk is om de werking vlot te kunnen laten verlopen. En dan laten we Babbelplus in het volste vertrouwen over aan de vrijwilligers en het Sociaal Huis.