Menu
03 230 03 33

Banden smeden tussen school, ouders en de buurt

Samen School Maken brengt ouders dichter bij de school en de school dichter bij de ouders. Ook de buurt betrekken we bij de ouders en de school. We werken elk schooljaar in drie Antwerpse scholen, daarna is het aan de school. Hoe verloopt zo’n traject?

Schooluitval tegengaan

Veel talent gaat verloren omdat jongeren de school verlaten zonder diploma. De oorzaken situeren zich vaak vroeg in de schoolcarrière. Een mogelijk antwoord is: verbeter de relatie tussen de school en de ouders, wederzijds. De vraag om te werken aan ouderbetrokkenheid kwam vanuit het Stedelijk Onderwijsbeleid.

Selectie scholen en voorbereiding

Vormingplus begeleidt jaarlijks oudergroepen op drie Antwerpse scholen sinds 2010. De Schoolbrug doet een eerste selectie van de scholen op basis van aantal zorguren, toegekende schooltoelagen, … Vormingplus maakt daarna mee de verdere selectie: heeft de school een positieve houding tegenover de ouders, wil de school een actieve rol opnemen? Op basis daarvan worden drie scholen geselecteerd.

Eerst zitten we samen met elk van de drie scholen. Wat wil ze precies bereiken? Hoe is de situatie nu? Welke thema’s wil de school besproken zien? We maken afspraken en verdelen de taken. Voor elke school ontstaat een traject op maat.

De oudergroep: verwachtingen

Tijdens de eerste sessie met de ouders polsen we naar hun verwachtingen. Over welke thema’s willen zij het hebben? Een klassieker is het moeilijk taalgebruik in de brieven van de school. Regelmatig toetsen we of er bij de ouders nieuwe noden opduiken.

We zijn steeds alert voor vragen, gaan moeilijke thema’s niet uit de weg en proberen iedereen zich veilig te laten voelen in de groep. Een ‘verloren’ papa in een groep vol vrouwen? Eén enkele ‘blanke’ mama? We zoeken een benadering om ook hen thuis te laten voelen in de groep.

Betrokken school

Elke sessie bereiden we voor samen met één of twee medewerkers van de school: de zorgcoördinator, een klasleerkracht, … We hebben het over huiswerk, sport op school, schermtijd, het vrijetijdsaanbod in de buurt, …

Tijdens de sessie is altijd minstens één schoolmedewerker aanwezig, en liefst ook de leerkracht die het meest bij het thema betrokken is. Bijvoorbeeld de sportleerkracht als het over sport gaat. Door in gesprek te gaan, krijgen leerkrachten en ouders meer begrip voor elkaar. Ouders horen dat ook in de kleuterklas op tijd komen belangrijk is, terwijl de kleuterjuf begrijpt dat dat lastig is voor een mama die haar kinderen aan verschillende scholen moet afzetten.

Leerkrachten beseffen niet altijd dat de thuissituatie soms verre van ideaal is voor wat ze verwachten van het kind: een rustige plek voor het huiswerk bijvoorbeeld. Leerkrachten en ouders komen samen soms tot werkbare oplossingen.

Betrokken ouders

Er ontstaat meestal een groep met 50 à 60 unieke ouders, waarvan 5 à 6 ouders zowat altijd komen en met een gemiddelde van 12 ouders per sessie (15 sessies in totaal). De oudergroep is overwegend vrouwelijk, kansarm en etnisch divers. De ouders voor de schoolpoort zoeken meestal hun eigen etnisch-culturele subgroep op. In de oudergroep maken we twee mama’s er soms attent op dat hun kinderen bij elkaar in de klas zitten. Zo geraken ze met elkaar in gesprek. Sommige ouders signaleren problemen of vragen die ze van andere ouders gehoord hebben, en koppelen de antwoorden (hopelijk) ook terug. Zo gaat het effect breder dan de oudergroep.

Soms neemt de oudergroep een sterk initiatief. Ouders waren het beu van de leerkrachten te horen dat ze hun kinderen meer buiten moeten laten spelen. Ze gingen op fototrektocht door hun buurt: het snelle doorgaand verkeer, hangjongeren, de afwezigheid van groen in de buurt, … En toonden de fotoreportage aan de leerkrachten.

Betrokken buurt

Een thema dat we altijd behandelen is vrije tijd. Het belang van spelletjes bijvoorbeeld: spelen is leren. We wijzen ook op het grote vrijetijdsaanbod in de buurt: sportverenigingen, jeugdverenigingen, de bibliotheek, … We betrekken een aantal “spelers” uit de buurt en nodigen hen uit om hun aanbod voor te stellen aan de oudergroep. Want opgroeien gaat breder dan het gezin en de school.

De school neemt het in handen

Na dat ene schooljaar waarin Vormingplus én de Schoolbrug de oudergroep trekt, is het aan de school. We geven hen een handleiding op maat en materiaal van de uitgewerkte thema’s. Meestal lukt het als er voldoende geloof en gedragenheid bestaat en iemand die het vol enthousiasme blijft trekken.

Wanneer is Samen school maken geslaagd?

  • Als ouders de leerkracht durven aanspreken voor een vraag, een babbeltje, …
  • Als leerkrachten en directie in dialoog willen gaan met ouders en mee op zoek gaan naar oplossingen.
  • Als een kind beter in orde is of opeens meer vertelt in de klas.
  • Als de schoolbrieven in duidelijke taal geschreven worden.
  • Als ouders niet bang zijn om iets te noteren in de agenda van hun kind.
  • ...

 

Samen School Maken is een initiatief van het Stedelijk Onderwijsbeleid in samenwerking met de Schoolbrug, Centrum Basiseducatie, CVO en Vormingplus regio Antwerpen.