Menu
03 230 03 33

Bewoners als creatieve probleemoplossers

We brachten bewoners van een sociaal appartementsgebouw in Mortsel bij elkaar om op zoek te gaan naar hoe hun ‘samen leven’ beter kan. Ze gooiden een uitgebreide waaier aan problemen in de groep. Sommige oplossingen dienden zich als vanzelf aan. Maar vele bewoners vonden het vooral onduidelijk wat nu wel mag, en wat niet. Het dikke algemeen huisreglement van de ‘huisbaas’ bood geen eenduidig antwoord. 

De oplossing

De oplossing van de groep: we maken zelf een huisreglement en doen dat met zo min mogelijk woorden. Want taal mag geen obstakel zijn om je correct te gedragen. Het resultaat: op alle verdiepingen hangen twee tekening met de do’s & don’ts die de bewoners samen afspraken. Iedereen kreeg een beeldend boekje. We ontwikkelden ook een kaartjessysteem waarmee bewoners, nadat ze elkaar hebben aangesproken, ook de sociale assistent informeren over de overtreding. 

Evaluatie

De evaluatiebijeenkomst in juni wees uit dat bewoners elkaar vaker aanspreken, dat er minder problemen zijn, maar dat er soms angst is om het kaartjessysteem te gebruiken. We onderzoeken samen met de sociale assistente hoe we bijsturen. In het najaar bespreken we de verdere samenwerking. 

We doen deze opdracht op vraag van de huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Doe een voorstel

Wil je een bewoners meenemen in een groepsproces om hun leefsituatie te verbeteren? Doe dan beroep op onze expertise. Contacteer Annelies Santens, annelies.santens@vormingplus.be, 0470 10 60 70.