Menu
03 230 03 33

Bewoners kiezen architect voor hun cohousing

bijeenkomst toekomstige bewoners
4 archictenbureaus stellen hun ontwerpen voor de eerste keer voor
aan de toekomstige bewoners op 10 oktober

 

De Ideale Woning bouwt tegen 2023 een cohousingsproject van 25 tot 30 woningen voor sociale huurders in Wijnegem. De toekomstige bewoners geven sinds 2019 hun woonomgeving mee vorm. Vormingplus begeleidt de bewonersgroep in dit participatief proces. We hebben een mijlpaal bereikt: de bewoners kozen op basis van vier voorliggende ontwerpen een architectenbureau.

Vooraf

In 2019 maakten we samen met de toekomstige bewoners een projectdefinitie op, waarin ze aangaven hoe ze hun toekomstige cohousing zien. Deze projectdefinitie was de leidraad voor de ontwerpbureaus voor de opmaak van hun plannen. https://www.vormingplusantwerpen.be/nieuws/voor-organisaties-en-groepen/bewonersparticipatie-en-cohousen-in-de-sociale-huisvestiging/219/ De eerste selectie, met een keuze voor vier architectenbureaus die hun ontwerp verder konden uitwerken, gebeurde in februari. Omwille van de coronamaatregelen verschoof onze timing om nog voor het einde van de zomer een ontwerpbureau te kiezen, naar eind 2020.

Feedback op de voorstellen

In juli en september vlogen we er terug in. We oefenden samen als groep rond besluitvorming. Op welke manier nemen we samen beslissingen? En hoe zorgen we ervoor dat ieders mening gehoord wordt? We werken met de consentmethode: op een voorliggend voorstel zeg je of je akkoord bent, een bezorgdheid hebt of bezwaar hebt. Op basis daarvan kan iedereen feedback geven. De sessies verliepen op locatie met inachtneming van de coronamaatregelen.

Deze manier van beslissingen nemen, gebruikten we ook bij de keuze van het ontwerpbureau. We lieten de vier architectenbureaus hun ontwerp voorstellen. De toekomstige bewoners hadden de kans om feedback te geven en vragen te stellen. Op basis van de criteria die ze bij de projectdefinitie hadden opgemaakt, konden ze door middel van de consentmethode bezorgdheden en bezwaren uiten. Deze feedback en vragen namen de architectenbureaus terug mee naar de tekentafel en de antwoorden koppelden ze in november terug naar de toekomstige bewoners.

Keuze voor één architectenbureau

Jammer genoeg konden we, omwille van de verstrengde coronamaatregelen, niet meer op locatie samenkomen. De bijeenkomst moest dus online. Dit zorgde voor extra uitdagingen voor de bewoners en dus meer voorbereiding, zoals een voldoende krachtige internettoegang en de toegang tot en het kunnen gebruiken van het onlineplatform. Ook van de ontwerpers vroeg het een extra inspanning om de ontwerpvoorstellen toegankelijk over te brengen via een scherm.

Op wat technische storingen na verliep alles goed. De bewoners kregen na het zien en bevragen van de vier herwerkte ontwerpvoorstellen de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Ook nu werkten we met de consentmethode: de bewoners uitten hun bezorgdheden, bespraken onduidelijkheden en formuleerden ook een aantal bezwaren. Na een boeiende maar vermoeiende bijeenkomst van vier uur kwamen we tot een eerste bewonersadvies voor de jury. Om iedereen de kans te geven extra feedback door te geven (ook bij afwezigheid), werd deze bijeenkomst opgenomen en werd dit mondelinge advies aangevuld met een online beoordelingsformulier.

Al deze input bundelden we tot één bewonersadvies en legden we op 12 november voor aan de jury van experten die door De Ideale Woning werd georganiseerd. Op basis van de adviezen, beoordelingen van de bewoners en de bevindingen van de jury, werd er uiteindelijk een architectenbureau gekozen. Deze beslissing gaat nu ter goedkeuring naar de directie van De Ideale Woning en wordt begin volgend jaar publiek gemaakt.