Menu
03 230 03 33

Bewonersparticipatie en cohousen in de sociale huisvestiging

Bewonersbijeenkomst op de toekomstige woonsite
 

In Wijnegem plant De Ideale Woning, naast de gewone sociale woningen, een cohousingsite voor ongeveer 30 gezinnen. De toekomstige sociale huurders bepalen mee hoe het wooncomplex en het gemeenschappelijk samenleven eruit komt te zien. Vormingplus begeleidt samen met andere partners de bewoners in dit participatieproces.

Participatie binnen sociale huisvesting

De Ideale Woning koos voor een experimenteel participatief project waarbij sociale huurders vanaf het begin betrokken worden en gelijke partner zijn bij het vormgeven van hun cohousing. Het doel is om leefbaarheidsproblemen voor te zijn en mensen meer betrokken te maken op elkaar en de leefomgeving.

Voor de inhoudelijk-technische participatie van de bewoners zijn experten zoals SPACE-LAB.be en Tri.zone aanwezig. Zij maken samen met de bewoners een programma van eisen voor een nog uit te kiezen architect en later ook voor de aannemer.

Vormingplus neemt de rol op van neutrale procesbegeleider en focust vooral op het groepsproces. We zijn daarom ook tijdens de inhoudelijk-technische bijeenkomsten aanwezig. Ook begeleiden we, met ondersteuning van SPACE-LAB.be, Tri.zone en de Ideale Woning, de groep bij het maken van afspraken rond cohousing. Om deze te kunnen nemen is het noodzakelijk dat de groep elkaar kent en vertrouwt. Daarom zet Vormingplus naast begeleiding ook in op groepsvorming.

De start in 2019

Vormingplus maakt in voorjaar 2019 samen met de bewoners en de Ideale Woning een engagementscharter op, met daarin de verwachtingen tussen de bewoners en de Ideale Woning. Nadien ligt de focus vooral op het samenstellen van het programma van eisen voor de architect, bijeenkomsten die SPACE-LAB.be trekt in aanwezigheid van De Ideale Woning, Tri.zone en Vormingplus. Samen met Tri.zone waken we over de afspraken en de onderlinge verhoudingen in de groep.

STELLING 6 – ligging gemeenschappelijke ontmoetingsruimte (uit programma van eisen)

  • ​De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte ligt op een belangrijk knooppunt van het project. Je kan er gemakkelijk naar toe, maar je kan ook toekomen zonder dat je langs de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte moet passeren.
  • De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte heeft een relatie met het publieke park. We kunnen als het ware rechtstreeks vanuit de gemeenschappelijke ruimte het publieke park inwandelen. Onze kinderen kunnen, vanaf een bepaalde leeftijd, van hier uit vlot naar de speelzones in het publieke park.
  • Voor de jonge kinderen is er een speelzone aansluitend bij de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte zodat we ze in het oog kunnen blijven houden.”

 

 

Samen puzzelen aan de gewenste woonstructuur
 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Vormingplus zet samen met SPACE-LAB.be, Tri.zone en de Ideale Woning het komende jaar sterk in op het vervolg van het programma van eisen, namelijk het kiezen van een architectenbureau dat het dichtste aansluit bij de verwachtingen en de noden van de groep.

Daarnaast willen de bewoners elkaar beter leren kennen. Hierop zal Vormingplus in 2020 verder inzetten, door samen met de bewoners activiteiten te organiseren en werkgroepjes op te starten. Op die manier leren ze elkaar ook buiten de bijeenkomsten beter kennen, wat het cohousen ten goede komt.