Menu
03 230 03 33

Booms Welkom breidt vluchtelingenwerking uit: Kompaan!

Booms Welkom breidt haar vluchtelingenwerking uit: vrijwilligers en vluchtelingen uit de Rupelstreek gaan samen activiteiten doen en leren elkaar beter kennen. Vanuit het opgebouwde vertrouwen komen hulpvragen gemakkelijker naar boven. Een buddywerking is de volgende stap. Vormingplus begeleidt de opstart en de buddywerking.

Booms Welkom

Booms Welkom is een warme plek die draait op vrijwilligers. Mensen springen er binnen voor een kopje koffie, voor een gesprek, … Verschillende verenigingen die werken rond diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit zijn er actief. Momenteel biedt de vluchtelingenwerking van Booms Welkom ondersteuning aan vluchtelingen in de Rupelstreek met administratieve vragen of in hun zoektocht naar een woning. De vluchtelingenwerking bestaat twee jaar en die wil men nu uitbreiden.

kompaan

Kompaan: samen op stap

Met Kompaan wil Booms Welkom vrijwilligers en vluchtelingen uit de Rupelstreek samen brengen. Ze kunnen samen op stap gaan: samen leuke activiteiten doen, naar voorstellingen te gaan, plaatselijke initiatieven leren kennen, ... Een vrijwilliger met een interesse rond tuinieren of een vluchteling met als hobby fotograferen, kan de groep uitnodigen om hier iets rond te organiseren. Daarnaast gaan ze organisaties en gemeentelijke diensten in Boom en de Rupelstreek samen verkennen.

Zo ontstaat een vertrouwensband. Doordat ze elkaar beter kennen, kunnen ze ook meer voor elkaar betekenen. De vluchteling zal nu sneller een probleem ter sprake brengen. Zo kan een vrijwilliger laagdrempeling hulp bieden of doorverwijzen.

In een tweede fase ontstaat er uit de groepswerking een buddywerking. Vrijwilligers en vluchtelingen kiezen of ze geïnteresseerd zijn om met een buddy verder op stap te gaan. Zo kunnen ze een intensiever traject afleggen met iemand waarmee het klikt en waarmee ze affiniteit hebben.

Vormingplus ondersteunt

Vormingplus begeleidt de vrijwilligers die deel uitmaken van het projectteam in de opstart en zal ook de buddywerking ondersteunen. Tot nog toe stelden we de doelstelling scherp, maakten we een plan van aanpak en hadden we het over de naam en werving. In volgende sessies krijgt de werking verder vorm: soort van mogelijke activiteiten, methodieken, communicatie, …