Menu
03 230 03 33

Borsbeek: bewonersbetrokkenheid in de sociale huisvesting

In oktober 2018 wordt een nieuwe woonwijk in Borsbeek in gebruik genomen. Voor alle bewoners is dit een nieuwe start, met nieuwe buren en een nieuwe woonomgeving. Vormingplus neemt bewoners mee in een traject om de bewonersbetrokkenheid in de wijk te bevorderen.

Een nieuwe wijk, betrokken bewoners

De nieuwbouwwijk “Malpertus” bestaat uit een mix van koop- en huurwoningen en appartementen van huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning. Dit is een buurt van in totaal 69 woningen waarvan 58 sociale huurwoningen en 11 sociale koopwoningen.

De Ideale Woning vroeg Vormingplus om met de bewoners een traject op te zetten. Met als doel: het contact tussen de bewoners bevorderen, het samenleven stimuleren en het contact met de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ positief opbouwen.

Het afgelegde traject

Een jaar lang organiseren we samen met de bewoners bewonersvergaderingen. Via de bewonersvergaderingen komen ideeën en noden van bewoners naar boven, waarop we als groep inspelen door onder meer activiteiten en acties te organiseren, zoals een buurtfeest en een zwerfvuilactie. Daarnaast komen er technische en praktische opmerkingen over de gemeenschappelijke delen aan bod, die we terugkoppelen naar De Ideale Woning. Zij gaan hier verder mee aan de slag.

Door de bewoners samen te brengen en te betrekken, eigenen ze zich de wijk sneller toe. Ze leren hun wijk en de bewoners kennen en zijn meer betrokken. Ze nemen dus meer engagement op.

citaat bewoner

Verder zonder Vormingplus

Op 18 september organiseren wij als Vormingplus de laatste activiteit in de Malpertuswijk. We blikken terug op het voorbije jaar en vragen feedback aan de bewoners. Wat liep goed? Wat liep minder goed? En wat nemen we als Vormingplus mee naar een nieuw project en wat naar De Ideale Woning? We geven hen ook een extra duwtje om de werking van het voorbije jaar verder te zetten met ondersteuning van de leefbaarheidsmedewerker van De Ideale Woning.

citaat bewoner

Over naar Wijnegem

De ervaringen van het voorbije jaar in Borsbeek nemen we mee naar ons volgende project in de sociale huisvesting, namelijk in Wijnegem. Daar zijn eveneens nieuwe sociale woningen gebouwd. De aanwezigheid van sociale koopwoningen is hoger dan in Borsbeek, namelijk 40 koopwoningen tegenover 22 sociale huurwoningen. Dit project start eind september en loopt ook gedurende 1 jaar.