Menu
03 230 03 33

Buren werken aan goed samenwonen in sociale woonwijken

Sinds begin 2018 werken we in opdracht van De Voorkempen aan leefbaarheid in sociale koop- en huurwoningen in Loenhout (Wuustwezel). Het is een kleine wijk van een dertigtal woningen.

Van noden naar actieplan

Tijdens een eerste wijkonderzoek leerden we de bewoners kennen. We gingen met hen in gesprek over wat hun noden zijn, zowel in hun woning als in de wijk. We brachten bewoners samen om te brainstormen hoe het beter kan. Die ideeën toetsten we bij alle bewoners door regelmatig op huisbezoek te gaan. Op die manier proberen we alle bewoners bij voorstellen en beslissingen te betrekken. Daaruit ontstond een actieplan.

De verbeteracties

  • De bewoners gaven aan dat ze nood hadden aan betere communicatie met De Voorkempen. Wij deden samen met de bewoners enkele voorstellen om de communicatie te verbeteren.
  • Een andere behoefte was: meer sociale cohesie. Mensen willen elkaar beter leren kennen. We organiseerden evenementen waarop ze gemakkelijk contact konden leggen met hun buren.
  • Een collectieve verzuchting waren de hoge afrekeningskosten en een aantal bouwtechnische problemen. We bundelden de problemen en brachten die op een constructieve manier over naar de sociale huisvestingsmaatschappij.

In Loenhout gaan we de laatste maanden in van onze werking. We gaan vooral inzetten op meer speelplezier voor kinderen en op hoe bewoners zich nog meer kunnen inbedden in hun wijk.

Op naar de twee volgende sociale woonwijken: Borsbeek en Wijnegem

Met de ervaringen die we in Loenhout opdeden en eerder in Ons Burenhuis op Linkeroever (zie kader onderaan), gaan we aan de slag in sociale woonwijken in Borsbeek en Wijnegem. Deze lopen in samenwerking met De Ideale Woning.

In Borsbeek gaan we op huisbezoek. Zo komen we te weten wat er leeft in de wijk en welke interesses er liggen. Eind oktober organiseren we een inspraakmoment en een activiteit voor kinderen. In november organiseren we samen met ‘De Ideale Woning’ een bewonersfeest.

In Wijnegem gaan we begin 2019 van start. Ook daar zal de eerste stap zijn: de bewoners leren kennen en activiteiten organiseren zodat ze ook elkaar leren kennen.