Menu
03 230 03 33

Burgers dichten de kloof met boeren in de Zuidrand

Vormingplus begeleidde een half jaar lang de Burger-vrijwilligers van Burgers en Boeren. Ze zijn een vrijwilligersploeg geworden waarop streekvereniging De Zuidrand verder beroep kan doen. Doel: de eigentijdse landbouw in het gebied (Kontich, Lint, Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Mortsel) dichter bij burgers brengen. 

BBQ met de vrijwilligers van Burgers en Boeren op boerderij de Gasthuishoeve

 

Burgers-vrijwilligers brainstormen

Vormingplus deed samen met De Zuidrand een oproep naar geïnteresseerde burgers om een ambassadeursgroep te vormen. Na enkele infosessies kwam de groep tot stand. Ze bezochten de deelnemende boerderijen en ontdekten al snel hoe veelzijdig de verschillende boerderijen zijn.

We gaven de ambassadeurs in de eerste fase de opdracht om zich te buigen over deze vragen:

  • Wat kunnen jullie betekenen voor de boerderijen in de Zuidrand?
  • Op welke manier kunnen jullie zorgen voor minder afstand tussen de burger en de boer?

Ze sloegen aan het brainstormen, ook samen met de boeren. Na vier sessies kwamen we tot een actieplan.

Het actieplan

Klinken op het actieplan met een glas lokaal geteeld appelsap of een glas cava

 

De burgers stelden voor om bij elke deelnemende boerderij een infobord te plaatsen over de landbouwactiviteiten die er plaatsvinden. En of het mogelijk is er lokaal producten te kopen of de boerderij te bezoeken is.

Ook dachten ze een evenement uit waarbij burgers lokale producten konden proeven tijdens een picknick en deel konden nemen aan een fietstocht langs verschillende boerderijen. De fietstochten zijn te raadplegen op de website van de Zuidrand (https://www.dezuidrand.be/).

Daarnaast discussieerden ze over het imago van de boerderijen in de Zuidrand. Verschillende ambassadeurs gaven aan dat hieraan gewerkt kan worden. Bovendien werden ook enkele ideeën op maat van boerderijen geformuleerd. In het voorjaar startte fase 2 en werden al een deel van de acties uitgevoerd.

Vormingplus laat los, burgers gaan door

De rol van Vormingplus is op dit moment uitgespeeld. De burgers hebben hun stem in het project en worden betrokken bij de uitvoering ervan. Het project loopt nog één jaar en zal verder gezet worden door De Zuidrand. De ambassadeurs zijn een vrijwilligersploeg geworden waarop De Zuidrand beroep kan doen voor toekomstige acties in het kader van Burgers en Boeren.