Menu
03 230 03 33

Buurtbewoners beslissen mee over invulling nieuwe zorgsite

De gemeente Wuustwezel vroeg aan Vormingplus om een participatietraject te begeleiden. Het woonzorgcentrum Sint-Jozef verhuist en hun oude site komt vrij. De buurtbewoners mochten mee op zoek naar een nieuwe invulling van de zorgsite.

Vormingplus gelooft in participatie

Vanuit Vormingplus werken we graag mee met gemeentebesturen die burgers betrekken bij hun beleidskeuzes. We zoeken met hen samen uit hoe we participatie tot meer dan louter een inspraakmoment kunnen optillen: hoe kunnen ze er echt voor zorgen dat de burgers wezenlijk mee het beleid bepalen?

We zeiden dus volop ja op de vraag van de gemeente Wuustwezel.

Inspraak: het kader

Op voorhand ligt al vast dat de site terug een sociale (zorg-)invulling krijgt, een verplichting vanwege vroeger verkregen VIPA-subsidies (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). De gemeente werkt samen met verschillende betrokken actoren om tot een sterke nieuwe zorgsite te komen. De buurtbewoners kunnen hun ideeën geven over de invulling van het omliggende terrein en het gebruik ervan.

Het inspraakproces

Zowel buurtbewoners als andere betrokkenen werden uitgenodigd op twee sessies, die telkens twee keer plaatsvonden (één keer overdag, één keer ’s avonds) om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen. We werkten met kleine groepjes, elk onder begeleiding van een groepswerker van Vormingplus, zodat iedereen aan het woord kon komen en we naar een consensus konden streven. In totaal kwamen 112 unieke deelnemers langs.

In sessie 1 kreeg iedereen de kans om ideeën te formuleren. Hieruit selecteerden we de voorstellen die vaak terugkwamen. Deze legden we ter goedkeuring voor in sessie 2, met eventueel extra argumentatie.

De buurtbewoners willen ontmoetingskansen

Uit de sessies bleek dat de bewoners van Gooreind gehecht zijn aan de site omwille van de ontmoetingskansen. Zij zouden dit graag behouden en uitgebreid zien. Bovendien zien zij het contact met de nieuwe doelgroep als een meerwaarde. Ook een terugkomende vraag was om als vereniging gebruik te kunnen maken van de site.

De gemeente gaat nu aan de slag met dit voorwaardenkader. Wij kijken alvast uit naar het eindresultaat.