Menu
03 230 03 33

Buurtbewoners werken aan goed samen leven

Goed samenleven in een sociale woonwijk die superdivers is, hoe doe je dat? De voorbije jaren probeerde Vormingplus een nieuw format uit: een burenhuis waar bewoners zelf beslissingen nemen en activiteiten organiseren. Eerst met begeleiding, daarna meer en meer zelfstandig. Resultaat: het is nu aangenamer wonen in de wijk. Onze ambitie: dit herhalen in andere wijken.

foto: ©Pieter Maes

 

 

Ons Burenhuis, voor en door bewoners

In de zomer van 2015 startte Vormingplus samen met sociale huisvestingsmaatschappij ABC een samenlevingsproject voor de bewoners van de 216 appartementen van de wijk Ter Wilgen op Linkeroever. De bewoners omschreven hun wijk als asociaal en anoniem en waren vragende partij om elkaar te leren kennen.

Ons uitgangspunt: we richten ons niet op de problemen in de wijk, maar wel op ontmoeting, het samen zijn. En we werken van onderuit, vanuit de behoeften en ideeën van de bewoners. ABC stelde een leegstaand appartement als ontmoetingsplek ter beschikking.

Samen met de leefbaarheidsmedewerker van ABC gingen we op zoek naar bewoners die zich willen engageren. We flyerden, spraken mensen aan, gingen van deur tot deur, ... Deze intensieve start loonde. Elke dinsdagnamiddag was iedereen welkom voor een tas koffie (later verplaatst naar woensdagnamiddag, om meer ouders met kinderen te betrekken). De ontmoetingsplek doopten de bewoners om tot “Ons Burenhuis”.

Naar zelfstandigheid

Maandelijks nemen bewoners op de bewonersvergadering beslissingen over Ons Burenhuis. Er ontstaan ideeën om elkaar te leren kennen en samen dingen te doen: spelletjesavond, knutselnamiddag, rommelmarkt, samen eten, Halloweenfeest, … Zo organiseerden de bewoners in de zomer van 2016 een grote barbecue met meer dan 150 inschrijvingen. Er werd samen gegeten, samen gedanst en samen gelachen, over de culturen heen.

We gaven de vrijwilligers steeds meer verantwoordelijkheid. De ideeën komen steeds van de bewoners zelf en werden samen met hen geëvalueerd. Nu zijn ze een zelfstandige groep die zelf beslissingen neemt, activiteiten organiseert, zowel praktisch als inhoudelijk. We zijn nu op het punt gekomen dat de beroepskrachten enkel nodig zijn om de bewoners te wijzen op de gemaakte afspraken, een schouderklopje te geven en zo nodig een conflict samen uit te praten.

Het is aangenamer wonen in de wijk

Zoals een bewoonster aangeeft: het is nu aangenamer wonen in de wijk, het leven is minder anoniem en mensen durven elkaar aanspreken.

“Ja, dat is plezant hé. Het is omdat je weet wie waar woont en wie dat wie is, en die vertellen een stukje van hun leven en jij vertelt een stukje van uw leven. Dat is allemaal wel burenpraat natuurlijk hé. Dat zijn geen vrienden, maar dat zijn goede buren die herkenbaar zijn. Nu is dat heel de tijd uw hand opsteken en “Hey hoe is ’t en hoe is het met de kleine? Is zijn valling voorbij?”, weet je wel. En dat is plezant, terwijl je vroeger alleen maar zwarte mensen of een hoop Russen zag of weet ik veel.”

De bewoners geven aan dat ze meer kunnen rekenen op elkaar, als er een fiets kapot is, weten ze bij wie ze terecht kunnen.

Een burenhuis in een andere wijk?

De bewoners tonen dat zij zelf leefbaarheid in hun wijk kunnen organiseren. Vormingplus kijkt tevreden terug op dit project en draagt het nu over aan de leefbaarheidsmedewerker van ABC. We blijven wel langs de zijlijn toekijken of het project duurzaam blijkt te zijn: bestaat Ons Burenhuis nog over x aantal jaar?

Vormingplus schrijft nu een draaiboek over deze manier van werken: ‘Leefbaarheid van onderuit’. We interviewden bewoners om de impact van Ons Burenhuis op de wijk Ter Wilgen en haar bewoners scherper te krijgen. We hopen dat we dit project, als het duurzaam blijkt te zijn, opnieuw uit te voeren in een andere wijk.