Menu
03 230 03 33

Buurthuis De Buurt: naar een sterkere werking

Vormingplus begeleidt burgerinitiatieven die hun werking willen evalueren en versterken. Zo ook het Buurthuis De Buurt, een initiatief van buurtbewoners rond het De Coninckplein in Antwerpen.

Een open buurthuis gerund door burgers

Sinds 2013 runnen enthousiaste vrijwilligers een open huis waarin iedereen welkom is en waar ze laagdrempelige activiteiten organiseren. Na vijf jaar voelen ze de nood om de eigen werking kritisch te bekijken. Ze spreken ons aan om hen hierin te begeleiden.

Vormingplus begeleidt: van evaluatie naar acties

We kijken samen naar wat goed loopt en wat beter kan in vier korte sessies. Daarna selecteren we enkele concrete acties die we gedurende een jaar opvolgen. Van beter vergaderen en afspraken maken tot externe uitstraling en het opzetten van externe partnerschappen. We bekijken samen wat onder handen wordt genomen.

Andere burgerinitiatieven

Vormingplus ondersteunde ook burgerinitiatieven in Boom en Emblem. Ook daar begeleidden we een kort participatietraject om de werking mee vorm te geven en te versterken.