Menu
03 230 03 33

Buurthuis de Buurt: vrijwilligers versterken zichzelf

Buurthuis de Buurt is een initiatief van buurtbewoners rond het De Coninckplein in Antwerpen. Sinds 2013 runnen enthousiaste vrijwilligers een open huis waar iedereen welkom is en waar laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. Na vijf jaar werking voelden ze de nood om de eigen werking kritisch te bekijken. Vormingplus ging een jaar lang met hen aan de slag.

Vrijwilligers Gunther en Marleen van Buurthuis De Buurt
Gunther en Marleen van Buurthuis de Buurt

 

De start

In vier korte sessies bekeken we met alle vrijwilligers wat er goed loopt en wat minder goed loopt in het Buurthuis. Op basis daarvan stelden we de missie en visie op punt en herbekeken we de soorten vrijwilligerstaken. We bekeken ook hoe we de interne communicatie beter kan.

Twee knelpunten aanpakken

Vervolgens werkten we op twee knelpunten: de interne dynamiek en het organiseren en trekken van de vergaderingen. Om een beter zicht te krijgen op de interne dynamiek voerden we met iedereen een individueel gesprek om te kijken waar de noden en verbetermogelijkheden zitten. Dat bracht veel teweeg. Freelancer Jaklin Laporte begeleidde daarop nog twee bijeenkomsten om de groep sterker te maken.

Zo getuigt Marleen, bezieler en kloppend hart van het Buurthuis:

“Het is een goed iets geweest. De groep die er nu is, is hecht. Maar er zijn wel mensen vertrokken.”

Voor het tweede knelpunt, het organiseren en trekken van de vergaderingen, zijn we vetrokken vanuit het idee dat deze taak niet altijd bij één persoon moet liggen. Het verdelen van de werklast zorgt voor een grotere betrokkenheid en geeft de kans aan andere vrijwilligers om andere talenten te ontwikkelen. We bereidden de vergadering telkens met de vrijwilliger-voorzitter van dienst voor en evalueerden ook achteraf hoe het ging. Op die manier konden we de vrijwilligers versterken en laten groeien.

Zo beaamt Gunther, een van de vrijwilligers:

“De vergadering leiden was wel spannend. Maar nu ben ik ook voorzitter van de bewonersraad van begeleid wonen.”
 

En nu zelf verder!

Het was een boeiend jaartraject en we zijn erg blij dat we de bloeiende werking van Buurthuis de Buurt mee konden ondersteunen. Er liggen nog veel kansen, maar daar gaan de vrijwilligers nu zelf mee aan de slag.