Menu
03 230 03 33

Cohousen in Wijnegem: ondertekening engagementscharter

Receptie ondertekening engagementscharter De Werve Hoef

Begin 2019 stapte Vormingplus mee in een uitdagend project van De Ideale Woning: we begeleiden een groep sociale huurders die instappen in een cohousingsproject tot aan de verhuis in 2023. Op 2 april ondertekenden de kandidaat-bewoners en De Ideale Woning een engagementscharter.

De Werve Hoef

De woonsite “De Werve Hoef” in Wijnegem is in volle opbouw. Er is plaats aan een 300-tal gezinnen, waarvan een 30-tal wooneenheden voor een cohousingsformule.

We begeleiden de groep cohousing-kandidaten tot aan de verhuis. Ze krijgen de kans om samen met de Ideale Woning en het architectbureau keuzes te maken en het samenwonen vorm te geven. De verhuis is gepland in 2023.

Vanaf mei 2019 krijgt het project ondersteuning van Space-Lab, een onderzoeksbureau voor ruimtelijke kwaliteit.

Ondertekening engagementscharter

De oproep van De Ideale Woning in het najaar 2018 leverde 12 kandidaten op, zowel alleenstaanden als gezinnen. Samen met deze toekomstige bewoners schreven we een engagementscharter: welk engagement moet jij aangaan van nu tot de verhuis en wat krijg je daarvoor in ruil. We formuleerden ook criteria voor nieuwe kandidaat-bewoners. Hierbij keek de groep naar verschillende diversiteitsindicatoren, zoals gender, gezinsvorm, mensen met een beperking, leeftijd, …

Het charter werd op 2 april plechtig ondertekend in het Gasthuis in Wijnegem: alle toekomstige bewoners, de burgemeester, de voorzitter en de directeur van De Ideale Woning zetten hun handtekening. Met zelfgemaakte hapjes en een drankje sloten we deze eerste fase feestelijk af.

Ook de pers was aanwezig.
Bekijk het persartikel van de Gazet van Antwerpen.