Menu
03 230 03 33

De moeizame zoektocht naar een woning

Vrijwilligers helpen gezinnen die tijdelijk in een crisiswoning van het OCMW verblijven, een woning te zoeken. Vorig jaar startten we met een buddysysteem, maar dat bleek voor de vrijwilligers een zware opgave. Daarom brengen we vrijwilligers en gezinnen nu wekelijks samen in het Woonzoeker-lokaal.

Een geschikte woning: een moeilijke opdracht

Sinds 2015 werken we samen met de dienst ‘woonzekerheid en crisisopvang’ van OCMW Antwerpen voor de uitbouw van een vrijwilligerswerking. De vrijwilligers ondersteunen de cliënten in crisiswoningen van het OCMW bij hun zoektocht naar een woning. Deze crisiswoningen zijn bedoeld voor mensen die plots op straat dreigen te staan, bijvoorbeeld na woningbrand, bij familiaal geweld, bij onbewoonbaar verklaring, … De woning kan gehuurd worden voor maximaal 6 maanden, met maximaal één verlenging van het contract.

Met Woonzoeker werken we aan de uitstroom van deze gezinnen. Omdat de wachtlijsten van sociale woningen overvol zitten en de concurrentie op de private huurmarkt erg hoog is, vinden deze vaak kwetsbare gezinnen zeer moeilijk een geschikte woning.

Van buddysysteem naar ‘de woonzoeker’

Vorig jaar testten we samen met het OCMW een buddywerking uit. Elk gezin in een crisiswoning kreeg een buddy toegewezen om samen te zoeken naar een nieuwe thuis in Antwerpen. De vrijwilligers gaven aan dat ze dit een zware taak vonden en dat het groepsgevoel ontbrak.

We moesten het anders aanpakken. In het voorjaar ontwikkelden we samen met een vernieuwde ploeg vrijwilligers een nieuw systeem: ‘de woonzoeker’, een plek waar alle gezinnen elke week naartoe kunnen komen. Samen met een vrijwilliger zoeken ze online naar geschikte huurwoningen en maken ze afspraken om die te bezoeken. Vervolgens kan een vrijwilliger ingepland worden om mee op bezoek te gaan. Sinds midden april zijn we elke woensdagnamiddag open in buurthuis ‘Posthof’ Berchem. Er zijn telkens minstens twee vrijwilligers aanwezig.

Er worden veel afspraken gemaakt maar de private huurmarkt biedt weinig kansen voor gezinnen of personen met een laag inkomen. We staan hen daarom ook bij teleurstelling bij en motiveren hen om te blijven zoeken.

De verhuurders overtuigen

Daarnaast willen we ons vanaf de zomer ook focussen op de verhuurderskant. Wat heeft een verhuurder nodig om te verhuren aan onze doelgroep? Wat kan hen overtuigen? We plannen hiervoor binnenkort gesprekken met immokantoren en verhuurders.