Menu
03 230 03 33

Deelmobiliteit in twee sociale woonwijken

Maart 2020 zou de start worden van een proefproject rond deelmobiliteit in een sociale woonwijk in Essen en Mortsel, maar het coronavirus zorgt voor uitstel. Samen met de bewoners gaan we een deelsysteem uitwerken, op maat van de wijk. Huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning is initiatiefnemer en opdrachtgever.

beeld flyer deelmobiliteit

Vervoersarmoede

Naar schatting 19 procent van de Belgen leeft in vervoersarmoede. Vervoerarmoede hindert de participatie aan de samenleving. Je kan de bus niet betalen en verlaat je wijk nauwelijks. Je hebt verminderde toegang tot zorg of onderwijs. Je geraakt sociaal geïsoleerd. Je moet een job laten schieten omdat je er niet geraakt. De kost van privévervoer is een van de grote hindernissen.

Een deelsysteem voor de wijk

Een deel van de oplossing voor vervoersarmoede ligt in deelsystemen. Maar ook het delen van vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen en steps heeft drempels: kennis ontbreekt, onzekerheid over vaardigheden, bezorgdheid voor te hoge kosten. Terwijl in centrumsteden al verschillende autodeelsystemen zijn uitgerold, is dat in gemeenten minder het geval. Daarom selecteerde De Ideale Woning twee wijken buiten de stad Antwerpen voor een proefproject rond deelmobiliteit.

Bewoners geven mee vorm

De Ideale Woning schakelt Vormingplus in om de bewoners bij het deelsysteem te betrekken en mee vorm te geven. We willen een draagvlak creëren en luisteren naar bezorgdheden. We gaan samen met bewoners een deelsysteem uitwerken op maat van de wijk. We denken samen na over welke noden zij ervaren. Daarna betrekken we hen bij beslissingen over type vervoersmiddel, kostprijs, soort wagen, onderhoud en reservatiesysteem. Ook kunnen deelnemers adviseren over de keuze van de aanbieders van deelinitiatieven.

Eens het deelsysteem in de loop van 2021 operationeel is, gaan we met de groep evalueren en bijsturen. Dan rest ons nog om aanbevelingen te formuleren ter inspiratie van andere wijken en gemeenten.

Eind maart zouden we starten met de eerste bijeenkomsten, maar die zijn tot nader orde tot een latere datum opgeschort wegens de coronacrisis.

 

In opdracht en in samenwerking met De Ideale Woning cv, met middelen van de Vlaamse overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen