Menu
03 230 03 33

Digitale oefenkansen in de Huizen van het Kind

Kwetsbare ouders kunnen vaak niet overweg met digitale media. Dat geeft hen een achterstand in een samenleving die meer en meer overschakelt naar digitale interactie. Het bemoeilijkt ook een adequate begeleiding van hun kind. Daarom gaan we samen met de Huizen van het Kind op zoek naar een aanpak om de digitale vaardigheden van ouders te versterken.

Visietekst digitale oefenkansen in de Huizen van het Kind

In een werkgroep met alle kernpartners werkten we aan een visietekst. Dit gebeurde in opdracht van de stad Antwerpen. Het doel: een gedragen e-inclusiebeleid dat oefenkansen biedt aan alle bezoekers van de Huizen van het Kind en met specifieke aandacht voor kwetsbare ouders. We discussieerden over kansen, noden, verantwoordelijkheden en digitale acties. Inhoudelijk werd het proces mee begeleid door het universitair onderzoekscentrum SMIT.

Uiteindelijk resulteerde dat in een visietekst met acht basisprincipes. De tekst vormt het beleidskader om in elk Huis aan de slag te gaan. De kernidee: digitale oefenkansen worden geïntegreerd in de bestaande werking van de Huizen van het Kind, met ook aandacht voor mediawijsheid.

Vormingplus inspireert, begeleidt en ondersteunt

Vormingplus ontwikkelde een inspiratielijst met digitale oefenkansen. Die reikt medewerkers van de Huizen van het Kind ideeën aan om een jaarplan van oefenkansen op te maken, aangepast aan hun wijk en hun deelwerking. Het is de bedoeling dat we de Huizen van het Kind begeleiden tijdens het eerste jaar met de opmaak van de jaarplannen. We gaan hen ook ondersteunen bij de digitale acties en medewerkers en vrijwilligers sensibiliseren en opleiden.

Het resultaat van het traject vind je eind 2019 in een toolbox en een draaiboek waar sociale organisaties en beroepskrachten zelf mee aan de slag kunnen.

Een samenwerking van de stad Antwerpen, de Huizen van het Kind en Vormingplus regio Antwerpen, in opdracht van de stad Antwerpen.