Menu
03 230 03 33

Een nieuw integratieproject in jouw gemeente?

Babbelplus Aartselaar

Het integratiedecreet van Bart Somers stimuleert gemeenten om nieuwe integratieprojecten op te zetten. We sloten een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering regio Antwerpen. Vormingplus heeft jarenlange ervaring met groepstrajecten die nieuwkomers laten participeren aan de samenleving.

Het integratiedecreet

Minister Bart Somers creëert een vierde pijler in het integratiedecreet, naast de drie pijlers die al aanwezig waren (lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding). De vierde pijler is het versterken van participatie en sociaal netwerk. De Vlaamse overheid biedt aan lokale besturen de kans om hier de komende jaren mee te experimenteren zodat ze tegen 2022, wanneer het integratiedecreet ingaat, voorbereid zijn.

Het Agentschap Integratie en Inburgering regio Antwerpen sloot een samenwerkingsovereenkomst met ons omdat we perfect complementair aan elkaar kunnen werken. Het Agentschap organiseert Nederlandse lessen en inburgeringscursussen en ondersteunt lokale besturen rond het thema diversiteit. Vormingplus heeft jarenlange ervaring met groepstrajecten die nieuwkomers laten participeren aan de samenleving. (Onder meer Babbelplus Aartselaar, zie kader.)

Een nieuw integratieproject in jouw gemeente?

De ervaring die we opbouwden in (onder meer) Babbelplus Aartselaar (zie kader), willen we nu verder ontwikkelen in nieuwe integratieprojecten. We zijn dus op zoek naar gemeenten die een nieuw integratieproject samen met ons willen opzetten. Vanuit de eigenheid, de noden en opportuniteiten van jouw gemeente, ontwikkelen we samen een integratieproject op maat. 

Wil jij als gemeente een integratieproject opzetten dat nieuwkomers een boost geeft om deel te nemen aan het gemeentelijk leven?  Neem dan contact op met Vormingplus.

Meer info

Lees meer over de oproep op de website van de Vlaamse overheid.