Menu
03 230 03 33

Een pedagogische civil society maak je niet alleen

It takes a village to raise a child

Dit oud Afrikaans gezegde geeft aan dat de samenleving de hoeksteen is van het gezin en dat we met z’n alle opvoeden. Een gezin – in diverse vormen – staat niet alleen in de opvoeding van de kinderen. In een pedagogische burgermaatschappij neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid. Ook het sociaal-cultureel werk, en dus ook Vormingplus, heeft een rol te spelen.

Een nieuw beleid

In heel Europa zijn architecten aan het werk om het versnipperde aanbod van opvoedingsondersteuning aan gezinnen te hervormen en samen te brengen:

  • Het Nederlands Jeugdinstituut,
  • de Franse Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents,
  • de Engelse Children’s Centers,
  • de Scandinavische Familjecentraler,
  • België: Huizen van het Kind.

Minister Jo Vandeurzen voerde eind 2013 het decreet op preventieve gezinsondersteuning in. Vlaanderen kent een breed en laagdrempelig aanbod voor gezinnen. Het decreet bepaalt dat dit meervoudige aanbod toegankelijk moet zijn voor alle gezinnen. De verschillende gezinsondersteunende voorzieningen gaan veel meer samenwerken. Bovendien werken hierin alle actoren die een invloed uitoefenen op het opgroeien - kind, ouder én omgevingsaspecten – samen.

Rol sociaal-cultureel werk

Voor de sociaal-cultureel werkers die jaren ervaring hebben in het werken met groepen ouders, ligt hier een kans om de krachten te bundelen. Samen willen zij ervoor zorgen dat ouders zelf meewerken aan een leefomgeving waarin het goed opgroeien en opvoeden is.

“Sociale netwerken zijn de beste bescherming tegen samenlevingsproblemen”, is hier het uitgangspunt.

In een positieve opvoedingsomgeving kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sterke burgers in een warme samenleving. Deze pedagogische civil society bundelt de opvoedkundige kracht van de gehele omgeving. Burgers - ouders, andere volwassenen én kinderen en jongeren – nemen samen initiatief om sociale netwerken rond opvoeden en opgroeien te ontwikkelen.