Menu
03 230 03 33

Filmpje digitale oefenkansen

Medewerkers van de Huizen van het Kind Antwerpen vertellen hoe ze aan de slag gaan met digitiale oefenkansen. Vormingplus werkt sinds 2018 met hen aan een e-inclusiebeleid.

Een e-inclusiebeleid voor ouders in de Huizen van het Kind

Kwetsbare ouders met een digitale achterstand hebben het moeilijker om hun kinderen adequaat te begeleiden. Vanuit de Huizen van het Kind ontwikkelen we een aanpak die vertrekt vanuit noden en interesses van ouders: een kind inschrijven op school, een afspraak maken via het portaal A-stad, foto’s delen en bewerken, apps downloaden, …

Dit resulteerde in een draaiboek E-inclusie en jaarplannen voor digitale oefenkansen in de Huizen van het Kind.

In opdracht en in medewerking met stad Antwerpen (Samen Leven, Welzijn Gezondheid en Armoede, programma e-inclusie) en in samenwerking met de Huizen van het Kind in Antwerpen.