Menu
03 230 03 33

Geef mensen uit migratie een stem: vertoon hun film

Mensen met een migratieverleden maakten een film over zich thuis voelen in Antwerpen. Op 21 september toonden ze de film op de Dageraadplaats. Vertoon de film én nodig een van de makers uit in jouw organisatie of vereniging.

De film nodigt uit tot ontmoeten

Op donderdag 21 september palmden we een stukje Dageraadplaats in. Om het half uur was er een vertoning van de film in het zaaltje van de Zurenborger. Mensen met een migratieverleden doen hun verhaal over vluchten en aankomen in België. Soms tragisch, soms grappig. Ze ondervinden veel vooroordelen, veralgemeningen op basis van wat mensen dagelijks oppikken in de media. Maar ze zijn gewoon mensen, elk met hun eigen verhaal, persoonlijkheid en identiteit. Daarom hun oproep: maak een praatje met ons!

Na de film konden de bezoekers dat meteen in de praktijk brengen. De klanten van Filet Divers die graag contact wilden maken droegen een badge: “Hallo, mag ik iets vragen?” Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje te slaan over het ‘thuisvoelen’ in Antwerpen. De kookwerking van Filet Divers zorgden voor hapjes en drankjes.

Meer dan 80 geïnteresseerden bekeken de film en de reacties waren enthousiast.

Vertoon de film in jouw vereniging, ... Nodig een ervaringsdeskundige uit

Ben je zelf benieuwd? Bekijk de film op de website van Bond zonder Naam (Filet Divers). 

Je kan de film tonen in jouw vereniging, organisatie, …  Filet Divers vraagt je wel om een van de ervaringsdeskundigen uit te nodigen om duiding te geven.

Ontstaan van de film: nieuwkomers in armoede nemen het woord

Vormingplus ondersteunt sinds begin 2016 de groepswerking van armoedeorganisatie Filet Divers. Een tiental mensen met migratieachtergrond die in armoede leven komen om de twee weken op dinsdag samen om na te denken over het thema ‘Thuis in Antwerpen?’ en wordt begeleid door een gemixt team van Filet Divers en Vormingplus. Er wordt gewerkt rond het woord nemen en onze ideeën verspreiden naar beleid, organisaties en naar burgers.

Het plan was om een actie te houden in najaar 2017 die onze boodschap verspreidt naar de buurt. De themagroep diende een voorstel in op de Burgerbegroting en werd uit de vele projecten gekozen. Er werd een groep samengesteld die samen met freelancer Stefan werkten aan een film waarin we de buurt aanspreken. De themagroep bracht de inhoud aan.

Project gerealiseerd dankzij de Burgerbegroting District Antwerpen 2016-2017, door Filet Divers in samenwerking met Vormingplus regio Antwerpen.

Foto's: Myriam Vertenten en medewerkers Filet Divers.