Menu
03 230 03 33

Goed samenleven in een nieuwe sociale woonwijk in Wijnegem

de bewoners

In Wijnegem zijn we van start gegaan in de nieuwe woonwijk van de Ideale Woning. We begeleiden de bewoners in een participatief traject rond goed samenleven. Het doel is een leefbare, fijne wijk, waar zowel de kopers als de huurders zich mee verantwoordelijk voelen voor de plek waar ze wonen en zich als partner zien van de sociale huisvestingmaatschappij.

Hiervoor zetten we eerst in op kennismaking. Tijdens twee vergaderingen met een erg grote opkomst leerden de bewoners elkaar kennen. We peilden meteen ook naar hun behoeften en ideeën voor de wijk: wat willen zij graag in hun wijk zien of organiseren? Daaruit kwamen ideeën voor gezamenlijke activiteiten, zoals een winterborrel, een paaseierenraap, een zomeractiviteit. Op basis daarvan stelden we een plan voor het komende jaar op.

De eerste activiteit was een winterborrel. We dachten samen na over hoe die eruit moet zien en wat daarvoor nodig is. Voor de eerste activiteit neemt Vormingplus nog de organisatie op zich. Daarna zullen de bewoners steeds meer taken op zich nemen.