Menu
03 230 03 33

Iedereen welkom in je vereniging! Hoe doe je dat?

Hoe kan je als vereniging mensen met gekleurde armoede welkom heten? Welke drempels ervaren zij? Hoe ga je daar als organisatie mee om?

Vormingplus werkte samen met Filet Divers vzw een handleiding uit om je vereniging of project voor een divers publiek open te stellen. Het is een praktische, haalbare en enthousiasmerende handleiding. Ervaringen, beelden, quotes en tips helpen jou om met armoede en diversiteit aan de slag te gaan.

een gastvrij project cover bol

 

Mensen in gekleurde armoede willen Belgen leren kennen

Het idee ontstond uit de vaststelling van de groep deelnemers van Filet Divers dat mensen in gekleurde armoede een netwerk nodig hebben om zich echt thuis te voelen. Maar een divers netwerk uitbouwen is moeilijk. Belgen leren vooral mensen kennen in het verenigingsleven of in organisaties, als vrijwilliger of cursist. Daar moet je dus zijn om Belgen te leren kennen.

Verenigingsleven: drempels

De meeste verenigingen en organisaties bereiken geen divers publiek, en dat maakt dat mensen met een migratieachtergrond zich er niet op hun gemak voelen. Het is voor hen een enorme drempel om aansluiting bij de groep te vinden.

Bovendien zijn verenigingen en organisaties ook niet voorzien op mensen in armoede: hoog lidgeld, materiaal dat verwacht wordt, geen kinderopvang, … Naast culturele drempels, ervaren ze dus ook armoededrempels.

Vele verenigingen zijn vragende partij om een diverser publiek te bereiken. Maar: hoe begin je eraan? Hoe geef je iedereen een welkom gevoel in je vereniging?

Tryoutproject met gemengde groep

Dankzij de burgerbegroting van het district Antwerpen kon Filet Divers een tryoutproject opzetten. De groep deelnemers van Filet Divers lijstten alle drempels die ze ervaren op. Vervolgens hebben we een traject opgezet: ‘Dans met ons’, dat rekening hield met die drempels.

We merkten dat het niet eenvoudig is en zagen vele verbeterpunten. We verzamelden onze ervaringen en tips. Daarmee kunnen we verenigingen en organisaties uitnodigen en helpen om hun publiek diverser te maken.

Mensen met een migratieachtergrond in armoede  zijn alvast enthousiast om deel te nemen!

Download handleiding

Een gastvrij project. Een praktische handleiding om je project open te stellen voor iedereen: mensen met en zonder armoede-ervaring, met en zonder migratieachtergrond

Een praktische, haalbare en enthousiasmerende handleiding, vol ervaringen, beelden, quotes en tips om in jouw vereniging met armoede en diversiteit aan de slag te gaan. Geschreven met en door mensen in gekleurde armoede.

Een gastvrij project cover