Menu
03 230 03 33

Ieders stem telt

Met de campagne Ieders stem telt, roept Samenlevingsopbouw beleidsmakers en kiezers op om de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting aan te gaan. We ondertekenden mee het memorandum voor de stad Antwerpen.

Samen met duizenden mensen uit lokale groepen verzamelde Samenlevingsopbouw concrete voorstellen voor sociaal beleid en bundelde die in prioriteitennota’s op maat van steden en gemeenten. Een onmisbare leidraad voor lokale beleidsmakers om - goed geïnformeerd - te kiezen voor beleid waarin iedereen meetelt. 

Memorandum voor de stad Antwerpen

Samenlevingsopbouw schreef verschillende memoranda: een gemeenschappelijk memorandum en regionale en lokale prioriteitennota's. 

Vormingplus regio Antwerpen onderschrijft het memorandum voor de stad Antwerpen.

Twee citaten uit de inleiding van het memorandum:

"Deze superdiversiteit is een realiteit en geeft Antwerpen kleur. We moeten de verschillen tussen mensen leren omarmen en er uit leren. Diversiteit is verrijkend. Het beleid moet werk maken van een samenleving waarin we – ook in deze verschillen – gelijkwaardig zijn. Het samenleven in deze grote diversiteit biedt kansen voor de stad, maar leidt soms ook tot wrijvingen. Er dient resoluut gekozen te worden voor een onderhandelde samenleving, waarbinnen mensen en groepen – in alle diversiteit – als volwaardige gesprekspartners kunnen deelnemen."

"De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge. ‘Ieders stem telt’ vraagt aandacht voor deze thema’s en daagt politici uit om met deze thema’s aan de slag te gaan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal, ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers én kiezers."