Menu
03 230 03 33

In gesprek: oud-voorzitter en nieuwe voorzitter

Sinds begin dit jaar heeft Vormingplus regio Antwerpen een nieuwe voorzitter: William Strobbe (59). Samen met onze oud-voorzitter Paul Van Mechelen (76) gingen we in gesprek.

Onze nieuwe voorzitter en oud-voorzitter

 

Van bij de start …

Waarom Vormingplus? En waarom een engagement in het bestuur, als voorzitter? Jullie kunnen niet bepaald rekenen op zitpenningen.

Paul: “Ik ben bij de start van Vormingplus (2004) gevraagd voor de Raad van Bestuur vanuit mijn ervaring met IKZ (integrale kwaliteitszorg). Ik was als ingenieur IKZ-verantwoordelijke in de auto-industrie. Ik begon als ondervoorzitter. Na een jaar viel de voorzitter uit en nam ik de functie van voorzitter op. Na 12 jaar vond ik het tijd om een stapje terug te doen. Maar ik blijf me engageren als penningmeester.”

William: “Ik stapte bij de oprichting van Vormingplus in de Algemene Vergadering. Ik heb een sociaal-culturele achtergrond. In 1977 liep ik stage bij Elcker-Ik en ik werkte 8 jaar als nationaal secretaris bij VIA (Vrijwillige Internationale Actie). Nu geef ik al 25 jaar training & opleiding in leiderschap- en organisatieontwikkeling voor organisaties & bedrijven, zorg- & onderwijsinstellingen in Nederland.

Daarnaast wil ik me blijvend engageren als vrijwilliger in het sociaal-cultureel werk. Ik was 15 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van vzw Oxfam Solidariteitsfonds en ben nu bestuurder bij de vzw Creatief Schrijven. In 2017 werd ik lid van de Raad van Bestuur van Vormingplus. Toen de functie van voorzitter vrijkwam, stelde ik me kandidaat.”

De veranderende kracht van vormingswerk

Waar kan of moet Vormingplus het verschil maken?

Paul: “Vormingplus moet zich ook inzetten voor de minder bedeelden in onze samenleving. We zetten ons al jaren in om ook die groepen te bereiken. Nu staat dat ook uitdrukkelijk als opdracht in het nieuwe decreet op het sociaal-culturele werk dat er aankomt.”

William: “Vormingplus is ontstaan vanuit een fusie van organisaties die hun wortels hadden in de progressieve frontvorming. Ze geloofden in de veranderende kracht van vormingswerk. Ook Vormingplus moet meewerken aan maatschappelijke verandering, hoe klein soms ook, vanuit de behoeften van mensen en in samenwerking met andere partners in het veld. Werken met kwetsbare groepen, hun laten groeien en versterken, is daarin een belangrijke opdracht. In de snelle, onzekere, complexe en meerduidige (VUCA) wereld van tegenwoordig, moeten de medewerkers van Vormingplus slim, strategisch en proactief handelen.”

De Raad van Bestuur, hoe gaat dat?

We zijn benieuwd: hoe is de sfeer in de ploeg? Wordt er veel gelachen? Op tafel geklopt?

Paul: “De sfeer is vriendschappelijk en ernstig, de discussies soms stevig.”

William: “Ik ervaar dat we een geëngageerde en duurzame groep bestuurders hebben. Werken aan verjonging in het bestuur is wel nodig, met meer diversiteit naar gender, achtergrond en leeftijd. Zo is onze oudste bestuurder, André Bogaerts, een icoon uit de vredesbeweging VAKA van de jaren 80.”

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen om te vergaderen. Hoe blijven jullie op de hoogte van wat reilt en zeilt in de organisatie?

Paul: “Vormingplus regio Antwerpen heeft enorm veel projecten lopen. Dat maakt het moeilijk om van alles goed op de hoogte te zijn. Elke vergadering komt er een medewerker een project toelichten. Een vast punt op de agenda is de opvolging van het personeel, de projecten, het organisatorische, de financiën en externe zaken.”

William: “Sinds vorig jaar werken de medewerkers met zelfsturende teams, ik ben benieuwd hoe dat proces gaat verlopen en hoe dat zich gaat verhouden tot de ontwikkeling van Vormingplus, het leiderschap en de Raad van Bestuur.“

William en Paul

 

Realisaties en ambities

Paul, op welke realisatie ben je het fierst? En wat wil je nog realiseren?

Paul: “Ik ben blij dat we de medewerkers een mooie werkplek konden geven. Tot 2012 huurden we een gebouw dat slecht onderhouden was. We kochten een pand dat we helemaal lieten inrichten. Ik hoop dat dit de medewerkers inspireert en de werksfeer bevordert.

Verder maakten we in 2009 de ommezwaai van cursusfabriek naar projectwerk met kwetsbare groepen. De besparingen van 2011, toen we een kwart van onze subsidies van de Vlaamse overheid verloren, kwamen hard aan. Daardoor moesten we in de jaren nadien moeilijke maatregelen nemen (met een aantal ontslagen tot gevolg, nvdr). Later kwam er weer ruimte om nieuwe medewerkers aan te werven, wat voor verjonging in de personeelsploeg zorgde. De komende jaren wil ik als penningmeester het financiële situatie bewaken.”

William, waar moet Vormingplus over 10 jaar staan, en wat is je grote droom voor Vormingplus?

William: “Op korte termijn zie ik dat de verjonging van het personeel en de wisselwerking met de oudere werknemers voor een nieuwe dynamiek zal zorgen. De leiding heeft zeker ook stappen gezet. Successen mogen meer gevierd worden. De zelfsturende teams zijn een kracht en een uitdaging, die we later willen evalueren.

Op langere termijn moet Vormingplus meegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen in een snel veranderende wereld. Vormingplus moet anticiperen, verbinden, inspireren en creatief uitdagen. We willen werken aan meer naamsbekendheid en een meer strategische communicatie. We moeten blijven werken aan een visie, een verhaal waar heel het team achterstaat, dat inspireert tot verbondenheid, collegiaal werkplezier en leidt tot een collectieve ambitie.”

Paul, nog tips voor William?

Paul: “Ik heb er altijd naar gestreefd om de vergadering op tijd af te ronden. Dat is nooit gelukt, altijd waren er discussies die uitliepen. Boeiend, maar het late uur wordt niet door iedereen gesmaakt. Ik ben benieuwd of William hier verandering in brengt.”

Oud-voorzitter en nieuwe voorzitter