Menu
03 230 03 33

Inspiratiemoment voor meer ouderbetrokkenheid op 28 maart

De school, de ouders en de buurt: inspiratiemoment voor meer ouderbetrokkenheid

  • Ben je werkzaam in een school of een buurtorganisatie in de stad Antwerpen? 
  • Wil je meer inzetten op ouderbetrokkenheid en mis je de nodige handvatten?
  • Ben je op zoek naar interactieve werkvormen om met een groep ouders in gesprek te gaan?
  • Wil je inspiratie opdoen over samenwerkingen tussen (kleuter)scholen en buurtorganisaties?
  • Zoek je naar argumenten om een oudergroep op te starten op je kleuterschool?
  • Wil je ervaringen uitwisselen?

Spring mee?

Spring mee is een project dat sinds 2015 inzet op ouderbetrokkenheid op kleuterscholen. Door het opzetten van een oudergroep worden ouders partners van de school en krijgen hun vragen en bezorgdheden een forum. We willen ouders versterken in hun rol als opvoeder en bouwen mee aan hun netwerk in de buurt. Spring mee vormt een brug tussen ouders, school en de buurt.

De workshops

Maak kennis met Spring mee en laat je inspireren! Na drie jaar maken we de balans op en delen uitdagingen en succesfactoren bij het opzetten van initiatieven rond ouderbetrokkenheid.

Je kan deelnemen aan een van volgende workshops:

Koffers: aan de slag met een oudergroep
Vanuit de ervaring met oudergroepen maakten we verschillende themakoffers. Groepsbegeleiders maken kennis met het materiaal en de uitgeschreven werkvormen. Thema’s zijn onder andere: meertalig opvoeden, spelend leren, zindelijkheid, tabletgebruik, ...

Meer ouderbetrokkenheid
Wat zijn knelpunten, uitdagingen en succesfactoren voor scholen en partners.
Hoe vonden wij hierop een antwoord?

Spring mee wordt uitgevoerd door Vormingplus regio Antwerpen, in opdracht en met steun van de Stad Antwerpen.