Menu
03 230 03 33

Investeren in goed wonen loont

Een slechte woonsituatie werkt negatief in op vele andere aspecten van iemands leven. Hierover organiseerde het Antwerps Platform Wonen op 13 oktober 2016 de conferentie ‘De winst van goed wonen’. Vormingplus regio Antwerpen maakt sinds begin 2016 deel uit van dit platform dat bestaat een tiental Antwerpse middenveldorganisaties. Het platform komt op voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de Antwerpse woonmarkt en zoekt naar alternatieven voor de private huurmarkt.

Conferentie: De winst van goed wonen

De conferentie was een groot succes, de interesse uit verschillende domeinen was groot. Met een honderdtal praktijkwerkers werd het effect van slecht wonen op verschillende domeinen in kaart gebracht. De focus lag op het effect van een slechte woonsituatie op onderwijs, arbeid, gezondheid en juridische dienstverlening.

Na een plenair gedeelte van onderzoekers Katleen Van den Broeck en Maarten Loopmans en een filmpje met getuigenissen uit de praktijk, konden de aanwezigen hun ervaringen en ideeën delen in de verschillende werkgroepen per thema. De focus lag op het effect van een slechte woonsituatie op onderwijs, arbeid, gezondheid en juridische dienstverlening. Kinderen studeren op de trap, woononzekerheid zorgt voor een instabiele werksituatie, schimmel en vocht creëren gezondheidsproblemen, … Het zijn maar enkele gevolgen die door verschillende praktijkwerkers werden onderschreven. 

De centrale boodschap was: investeren in goed wonen bespaart je op heel wat andere domeinen.

De conferentie is een startpunt voor verder onderzoek naar het effect van slecht wonen op onderwijs, arbeid, gezondheid en juridische dienstverlening.

Vormingplus en wonen

We focussen ons met ons nieuwe beleidsplan op de woonsituatie van groepen kwetsbare mensen. Er werd al langer gewerkt rond leefbaarheid in sociale huisvesting, maar sinds kort hebben we ook de stap gezet naar de private huurmarkt, met het project Woonzoekers (of Woonbuddy’s) als eerste stap. Daarom sloot Vormingplus zich in januari 2016 aan bij dit platform dat bestaat een tiental Antwerpse middenveldorganisaties.

Foto's Conferentie 'De winst van goed wonen'
copyright Walter Busschots