Menu
03 230 03 33

Inwoners Boechout schrijven actieplan voor meer biodiversiteit

sessie Natuurlijk Boechout
sessie van de werkgroep Natuurlijk Boechout op 1 oktober
 

De gemeente Boechout wil meer inzetten op de biodiversiteit op haar grondgebied. Daarin wil ze ook de inwoners betrekken. Na een warme oproep, engageren een twintigtal burgers zich om samen een actieplan te schrijven. Vormingplus begeleidt hen.

Biodiversiteit?

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en veel meer. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmaterialen, grondstoffen voor kleding en medicijnen, … De wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling en de overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen bedreigen de biodiversiteit.

Biodiversiteit in Boechout

De biodiversiteit beschermen en stimuleren kan zowat overal in de gemeente: op privéterrein zoals in achtertuinen, voortuinen, daken en gevels, als op het publiek terrein zoals in bermen, parken, openbare plantsoenen, overheidsgebouwen en langs wegen en spoorwegen. Het is belangrijk dat ondernomen acties kaderen binnen een overkoepelende visie zodat gericht en efficiënt gewerkt wordt aan de bescherming van biodiversiteit.

Momenteel levert de gemeente al inspanningen. De gemeente voorziet bijvoorbeeld al inheemse beplanting voor burgers om hun tuin aantrekkelijker te maken voor bijen en andere insecten.

Inwoners schrijven een actieplan

De gemeente wil ook inwoners betrekken. Ze deed een warme oproep naar inwoners die zich willen engageren, waarop er een twintigtal reageerden.

Vormingplus begeleidt deze groep. Doel: een actieplan schrijven om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren en de inwoners van Boechout te sensibiliseren. We begeleiden hen tot juni 2021 met het oog op verduurzaming van de groep en de acties.

Na de opstartbijeenkomst in juli komen we sinds september maandelijks samen, eerst fysiek, nu noodgedwongen online. Een eerste actie is alvast: alle inwoners van Boechout uitnodigen om kritisch rond te kijken in hun gemeente. Welke plekjes kunnen groener aangeplant worden, welke pleintjes kunnen biodiverser ingezaaid worden, … Uit al de aangemelde spots kiest de groep samen met de groendienst enkele plekjes uit die aangepakt worden. Qua sensibilisering en informeren komt er een maandelijks artikel in het magazine Boechout Beweegt.

Wordt vervolgd.