Menu
03 230 03 33

Jongeren cohousen met jonge vluchtelingen

Curant laat jonge vluchtelingen samenwonen met jonge buddy’s. Twaalf duo’s wonen ondertussen samen, binnenkort dertien. Curant is een Europees erkend project van OCMW Antwerpen samen met vele partners. Vormingplus rekruteert en begeleidt de buddy’s. Tussen aanmelding en verhuis zit een heel proces.

Curant, vernieuwend cohousingproject

CURANT, waarbij een erkende vluchteling of subsidiair beschermde gedurende één jaar gaat samenwonen met een jongere, ging dit voorjaar van start. Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen, integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en leren ze sneller Nederlands.

Het OCMW van Antwerpen trekt het project, Vormingplus is een van de vele partners. Een goede communicatie tussen de verschillende partners is noodzakelijk om Curant te doen slagen. Afstemming tussen de buddy’s, erkende vluchtelingen en woningen is essentieel om deze driepoot in evenwicht te houden.

Vormingplus begeleidt de jonge buddy’s

Vormingplus staat in voor de screening, matching en groepsbegeleiding van de buddy’s. Tussen het moment dat een jongere zich aanmeldt en de verhuis, loopt een heel proces. We willen de jongeren goed informeren en hen leren kennen om een goede match met de jonge vluchtelingen te maken.

Informeren en kennismaken

Eerst geven we de jongeren op een infosessie meer uitleg over Curant, met vooral praktische informatie over verhuisdata, kostprijs huur, soort contract, … Wie daarna nog steeds geïnteresseerd is, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. Hierin peilen we naar de motivatie om deel te nemen. Pas hierna beslissen we of de jongere mag instappen en ook de jongere beslist of hij deelneemt.

Trainingssessies en matching met een jonge vluchteling

Nu neemt de jongere deel aan de trainingssessies. De jongeren krijgen meer info over de achtergrond van de vluchtelingen, de procedures die ze doorlopen als ze in België aankomen, communicatietips, ...

Tegelijkertijd leren we de jongeren beter kennen. We willen een goed zicht hebben op hun ervaringen in samenwonen, interesses, karakter, … om hen vervolgens zo goed mogelijk te matchen met een jonge vluchteling. Na de matching bezoeken de buddy’s elk hun appartement en leren ze tijdens een matchingsactiviteit hun huisgenoot kennen.

Tijdens de laatste trainingssessie, juist voor ze gaan samenwonen, evalueren we de matchingsactiviteit en de trainingssessies, vragen we na hoe ze zich voelen bij hun huisgenoot en maken we de laatste praktische afspraken voordat ze gaan samenwonen.

Na de verhuis

Vormingplus organiseert maandelijks een terugkomsessie voor de buddy’s (eerste keer in juni). Elke terugkomsessie leggen we de focus op een ander onderwerp. Daarnaast laten we de buddy’s hun ervaringen over het samenwonen uitwisselen. Ze kunnen elkaar tips geven en leren van elkaar. Op die manier verloopt het cohousen (hopelijk) fijn en zonder grote moeilijkheden.