Menu
03 230 03 33

Kansencentrum Filet Divers en mensen in armoede

Filet Divers is een vereniging waar armen het woord nemen, een kansencentrum dat mensen wil verbinden en versterken en een sociale kruidenier. Met de lockdown moesten ook zij plotseling hun werking stopzetten en herdenken. Mensen laten samenkomen en groepswerk kon niet meer, maar hun rol als sociale kruidenier namen ze vrijwel onmiddellijk weer op. We spraken met coördinator Yves Bocklandt.

logo Filet Divers

Voedselpakketten: aangepaste organisatie, meer vraag

Yves: “Eén week zijn we dicht geweest. Die week hebben we nodig gehad om ons terug te organiseren. Omdat materiele hulpverlening aan mensen in nood een essentiële dienst zijn, begonnen we vanaf week twee van de lockdown met de verdeling van gratis pakketten voedings- en verzorgingsproducten. De winkel was dicht, maar mensen konden een pakket komen ophalen afhankelijk van hun gezinsgrootte. Mensen hadden geen keuzevrijheid wat er in het pakket zat, maar het was wel gratis zodat we niet met cash hoefden te werken. We werkten met tijdsblokken en met markeringen op straat, … Drie personeelsleden hebben zich geëngageerd om ter plekke aanwezig te zijn, met dikwijls ook nieuwe vrijwilligers omdat veel van onze vaste vrijwilligers met hun hogere leeftijd tot de risicogroep behoren.

Vanaf mei is de winkel terug opengegaan, met aangepaste regels, zoals maar twee klanten gelijktijdig binnen. De nood aan voedselhulp is sterk toegenomen. Vooral bij mensen die werken in de dienstenchequesector, in het zwartwerk, de flexijobs, de horeca, …

We krijgen ook ondersteuning van allerlei personen en organisaties: de Koning Boudewijnstichting, Gasthuiszusters Antwerpen, KLA, een dokters vereniging, een corona solidariteitsfonds, de Bond zonder Naam, veilinghuis Beernaerts, APSMO, ... Het deed ook deugd dat de stad een coördinerende en ondersteunende rol op zich nam, met onder meer veiligheidsmateriaal.”

Het hart van de werking: groepswerk

Yves: “Naast onze rol als sociaal kruidenier, zetten we sterk in op onthaal en groepswerk. Dat is het hart van onze werking: mensen die verweesd staan een warm thuisgevoel geven. Mensen samenbrengen, hun verhaal laten vertellen, en hen op die manier ook versterken. Die werking ligt momenteel nog altijd grotendeels stil, maar we houden wel contact, zo goed als het gaat, en proberen tegemoet te komen aan dringende noden.

Het onthaal is beperkt tot één-tot-één contacten, met een plexiplaat ertussen. Er was ook steeds iemand op straat aanwezig om op afstand een praatje te maken met de wachtenden. Ook hebben we telefoonrondes gedaan met de meest kwetsbare mensen. De verhalen die we horen bundelen we en geven we door aan STA-AN vzw (het netwerk van de 5 Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen). Die gaan dan in overleg met de lokale overheid. Via het Netwerk tegen Armoede gaan we in overleg met de Vlaamse en federale instanties. Ook hebben we computers (van de stad en Vormingplus) verdeeld aan de gezinnen met schoolgaande kinderen.

We zijn nu de heropstart van onze groepswerking aan het voorbereiden. Wat nog gaat kunnen, is ook voor ons nog een open vraag. Voor corona zaten soms 80 mensen in de onthaalruimte gezellig te babbelen, … In de ruimtes boven waren verschillende groepen bezig, met conversatie, naaien, samen koken in de keuken, … Onze vrijwilligers komen voor de helft uit de doelgroep, die komen graag samen. Het is niet mogelijk om dat met dezelfde aantallen te organiseren met de nodige afstand in de ruimte dat we ter beschikking hebben.

De verdere heropstart zal met regels zijn, maar hopelijk zonder dat mensen (bezoekers en medewerkers) daar al te stressy over doen. Deze maatregelen worden immers voor langere tijd het nieuwe normaal. Hierin moeten mensen ook de ruimte kunnen vinden om op verhaal te komen. En wij moeten voeling houden met dat verhaal.”

Financiële hulp blijft welkom