Menu
03 230 03 33

Koffers voor groepsgesprek met ouders van kleuters

Wil je als school of organisatie met een groep ouders van kleuters in gesprek gaan? Dan kan je gebruik maken van materiaalkoffers met werkvormen. Vormingplus ontwikkelde de koffers in het kader van Spring mee: Vormingplus ondersteunt ouders die samen met hun kleuter voor het eerst het schooljaar instappen.

De koffers

De materiaalkoffers met werkvormen kan je inzetten om ouders verhalen en ervaringen met elkaar te laten delen. De werkvormen zijn zo uitgeschreven dat je ze zonder veel achtergrondkennis kan gebruiken. Je kan het beperkt houden tot één sessie, maar de koffers bevatten ook voldoende werkvormen voor een langdurig traject.

Op dit ogenblik zijn er 5 koffers beschikbaar.

 • Zindelijkheidskoffer
  Ouders delen hun ervaringen over de zindelijkheidstraining van hun kleuter(s). De koffer helpt hen signalen te herkennen van hun kind en structuur te ontdekken in het traject naar zindelijkheid.
 • Tabletkoffer
  Online spelen is voor kinderen vaak een evidentie, maar veel ouders stellen zich vragen wat de invloed ervan is op hun kind. Deze koffer maakt van ouders geen computer- of tabletspecialisten en verwacht dat evenmin van de begeleider. Wel ga je samen in gesprek over online opvoeden: hoe stel je grenzen, wat is veilig, hoe weet je wat je kind speelt, …
 • Spelbuskoffer
  In de Spelbus van Gekkoo vzw  kunnen ouders speelgoed ontlenen. Met deze koffer krijgen ouders inzicht dat aangepast spelmateriaal hun kind nóg meer ontwikkelingskansen biedt. Het motto van deze koffer is: spelen is leren.
 • Moedertaalkoffer
  Heel wat ouders hebben vragen rond het meertalig opvoeden van hun kind. Aan de hand van verschillende werkvormen ge je het gesprek aan met ouders over taalkeuze en -activering.
 • Koffer breed opvoeden
  Deze koffer behandelt vijf verschillende thema’s waar ouders veel vragen en bezorgdheden over hebben: naar school, slapen, zelfredzaamheid, bewegen en grenzen stellen.

Daarnaast is er ook nog het Vrijetijdspel, ontwikkeld door De Schoolbrug en Atlas-Inburgering. Het brengt op een speelse manier het gesprek over zinvolle vrijetijdsbesteding op gang. Ouders worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar een vrijetijdsbesteding die past bij hun kind.

Ontlenen

De koffers kan je gratis ontlenen.

Voor meer info en uitleningen: springmee@vormingplusantwerpen.be

Spring mee!

Vormingplus begeleidt ouders van jonge kleuters bij hun eerste stappen op de kleuterschool in het project Spring mee. En dat al enkele jaren in verschillende districten en wijken in Antwerpen, met de steun van de Stad Antwerpen. Een groep ouders en de school gaan aan de hand van verschillende thema’s het gesprek aan.

De relatie tussen ouders en school is een pijler van het project. Tegelijk focust Spring mee op de netwerken in de buurt. Buurtorganisaties spelen immers een belangrijke rol in de ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kinderen.