Menu
03 230 03 33

Kwetsbare ouders digitaal op weg zetten

Sinds deze zomer zetten we in opdracht van de stad Antwerpen een nieuw project rond digitale geletterdheid op. Onze uitvalsbasis: de Huizen van het Kind van Luchtbal en Kiel. De doelgroep: kwetsbare ouders. Door hen digitaal te ondersteunen, versterken we hen in hun deelname aan de samenleving.

De behoeftes van kwetsbare ouders staan centraal

We vertrokken vanuit een veldonderzoek en een uitgebreide lectuur van onderzoekstudies. Ons uitgangspunt zijn de noden en interesses van de doelgroep. Noden zijn bijvoorbeeld: werk zoeken, een kind op school inschrijven, een afspraak maken via het portaal A stad. Voorbeelden van interesses zijn foto’s delen en bewerken, films opzoeken en bekijken, apps downloaden. Zo helpen we mensen effectief verder in wat ze willen kunnen. We hebben aandacht voor knoppenkennis, het gebruik van het eigen toestel en het verbeteren van de soft skills. De soft skills zijn cruciaal: het zelfbeeld gebaseerd op vorige leerervaringen, een aangewakkerde nieuwsgierigheid, de zin en het zelfvertrouwen om te experimenteren, zelfredzaamheid, … 

Vrijwilligers werken één op één met de ouders

We gaan werken met vrijwilligers: wij werven de vrijwilligers en leiden hen op tot een team dat we breed kunnen inzetten. We sturen hen uit naar de Huizen van het Kind maar ook naar andere plekken in de wijk waar kwetsbare  ouders komen. Die vrijwilligers ondersteunen ouders één op één, eventueel met een vertaalvrijwilliger erbij. Op die manier willen we het heel laagdrempelig houden. Eens dat de ouders voldoende sterk staan, kunnen we hen in een later stadium doorverwijzen naar andere partners die met een vormingsaanbod rond e-inclusie bezig zijn.

De uitdaging

De krijtlijnen van het project liggen er. In januari gaan we aan de slag. We werken wijkgericht en gaan we brede partnerschappen aan.

De grote uitdaging is om het complexe probleem digitale geletterdheid te counteren met concrete resultaten. Met als minimaal resultaat dat deelnemers weten wat met het internet mogelijk is. En met als maximaal resultaat dat deelnemers online zelf hun weg vinden en er ook effectief mee aan de slag gaan. Het vraagt ook een mentaliteitswijziging om digitaal te participeren aan de samenleving. Zowel bij beroepskrachten die dagelijks kansarmen verder helpen, als bij de kansengroepen zelf. Hierop werken is een enorme uitdaging die voortdurend evaluatie en bijsturing vraagt.

In opdracht van de stad Antwerpen, in samenwerking met de Huizen van het Kind van Luchtbal en Kiel.