Menu
03 230 03 33

Nederlands en meertaligheid in een superdiverse samenleving

Tijdens een Taalcarrousel leren mensen elkaars taal: anderstaligen oefenen het Nederlands en de Nederlandstaligen oefenen de andere taal met mensen die die taal als moedertaal spreken. Het leerproces loopt dus in twee richtingen, in totale wederkerigheid. De basisfilosofie is een samenleving met weliswaar het Nederlands als voertaal, maar met meertalige burgers die openstaan voor elkaars cultuur.

Vijf Taalcarrousels

In de loop van die vijf jaar, gingen vijf Taalcarrousels van start:

  • Nederlands-Pools
  • Nederlands-Portugees
  • Nederlands-Roemeens
  • Nederlands-Russisch
  • Nederlands-Spaans

De deelnemers oefenen om de twee weken elkaars taal. Deskundige vrijwilligers die beide talen machtig zijn, bereiden Taalcarrousel voor en begeleiden het. De Nederlandstaligen helpen de anderstaligen én de anderstaligen helpen de Nederlandstaligen. Voor de anderstaligen betekent het veel dat hun anderstaligheid, die intrinsiek deel uitmaakt van hun identiteit, gewaardeerd wordt.

Maar er is meer dan taal: de deelnemers krijgen een beter beeld van de andere cultuur en versterken hun sociaal netwerk binnen en buiten de eigen gemeenschap. Via uitstappen en doe-activiteiten leren ze de stad en haar instellingen beter kennen, participeren ze sneller aan het cultureel aanbod en vergroten ze hun zelfredzaamheid.

Waarom meertaligheid? …

… Omdat migratie toeneemt en complexer wordt. Niet alleen het aantal landen van waaruit men migreert neemt toe, ook de motieven waarom men migreert zijn uiteenlopend. Er is een groeiende diversiteit in de diversiteit: taal, cultureel, etnisch, religieus, … De diversiteit is zo groot dat we spreken over “superdiversiteit”.

… Omdat de grootsteden in België in 2020 majority-minority cities zullen zijn. Dit zijn steden waarbij de meerderheid bestaat uit etnische minderheidsgroepen. In de dichtbevolkte stedelijke context komen verschillende bevolkingsgroepen, leeftijden en moedertalen steeds meer met elkaar in contact.

… Omdat Antwerpen (500.000 inwoners) een superdiverse stad met meer dan 170 nationaliteiten is, samen met Amsterdam, New York en Londen is dat zowat het grootste aantal verschillende nationaliteiten in de wereld. Het heeft evenveel potentieel als New York (8,5 miljoen inwoners) om een meertalige stad te worden. Niet alleen Nederlands zal een belangrijke voertaal zijn, maar ook andere talen die deze groepen spreken.

Nederlands leren blijft belangrijk, maar meertaligheid is dat ook. Een nieuwe taal is een nieuw leven, zegt men in sommige culturen. Meertaligheid betekent een ticket voor een betere toekomst: opvoeden van je kinderen, kansen op de arbeidsmarkt, interculturele dialoog en sociale cohesie.

Vijf jaar Taalcarrousel: feest

Taalcarrousel vierde zijn vijfjarig bestaan in Atlas op de Europese dag van de Talen, 26 september. Met een paar speeches, bloemetjes voor de vrijwillige begeleiders, live Taalcarrousels en uiteraard drankjes en hapjes uit de verschillende landen.

Taalcarrousel is een intercultureel praatcafé gestart in 2010 door Vormingplus regio Antwerpen in samenwerking met partners: Internationaal Comité, Spoetnik Antwerpen, LBC Volwassenenonderwijs, Encora, CVO Antwerpen, Platform Russisch Sprekenden “Solidariteit”. Met de steun van de stad Antwerpen.