Menu
03 230 03 33

Netwerk van oudergroepen

Een krachtig pedagogisch burgerschap vereist samenwerking. Elf partnerorganisaties slaan de handen in elkaar om ouders een platform te geven waar ze in dialoog gaan met elkaar. We organiseerden een eerste initiatief: een feest voor diverse oudergroepen en hun kinderen op 12 december 2015.

Netwerk voor oudergroepen, elf partners

 • Centrum Kauwenberg vzw - Vereniging waar armen het woord nemen;
 • Minderhedenforum;
 • Internationaal Comité;
 • Gezinsbond vzw;
 • Symbiose vzw;
 • ATLAS Integratiewerking de Stad (voormalig de8);
 • Provincie Antwerpen - dienst Welzijn;
 • IVCA vzw (CAW Antwerpen);
 • Opvoedingswinkel (CAW);
 • Inloopteam SAMIK Antwerpen Noord (CAW Antwerpen);
 • Vormingplus regio Antwerpen

Wat willen dit Netwerk doen?

 • Kennis delen en bundelen
 • Nieuwe dingen leren en ervaren
 • Dingen samen doen en exploreren
 • Verbinding van ouders onderling en van ouders met lokale instanties versterken
 • Vernieuwend van onderuit werken = met de doelgroep = ouders én kinderen
 • Indien mogelijk verduurzamen als projectgroep

Hoe?

 • Een lerend netwerk komt bij elkaar, Vormingplus neemt hier de rol op van regisseur en facilitator.
 • Opvoedverantwoordelijken en hun kinderen komen samen tijdens activiteiten.
 • De eerste activiteit was het feest van ouders en kinderen op 12 december. Het was een succes, nieuwe activiteiten volgen.

Meer weten?

Contacteer Anaïs Masure, 0470 10 60 81.