Menu
03 230 03 33

Ons beleidsplan 2016-2020

Sinds januari werken we met een nieuw beleidsplan als beleidskader. Het beschrijft wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen. Het rijgt vaststellingen, probleemstellingen en doelstellingen aaneen en er komen verontwaardiging, ambitie en hoop naar boven. 

Je begrijpt dat het zich niet in één ruk laat uitlezen. Dat hoeft ook niet. Sommige thema’s en werkmethodes zullen je meer bekoren dan andere, omdat ze je werkterrein, interesses en ambities raken.

Vier grote thema’s

  • Mensen zoeken naar nieuwe vormen van solidariteit in een superdiverse samenleving.
  • Mensen geven vorm aan hun omgeving en beheren die, als labo voor solidair samenleven.
  • Mensen geven vorm aan een maatschappij waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het opgroeien van kinderen en jongeren.
  • Mensen leren digitale omwentelingen begrijpen en gebruiken om de maatschappij vorm te geven.

Agogische groepsprocessen

  • Inzetten op emancipatorisch leren en het leren in de werkelijkheid, op gemeenschapsvorming en gemeenschapsvormgeving, op een cultuurparticipatie die mensen een stem geeft.
  • Inzetten op het werken van onderuit, op jouw behoeften, vragen en ervaringen.
  • Werken naar effect van ons werk in de maatschappij in de richting van een andere, meer duurzame samenleving.

Een aanpak op maat

We blijven luisteren naar de problemen die jij ervaart, als overheid, als organisatie, als burgergroep. Dagelijks zwermen onze medewerkers uit om jouw ambities en vragen op te pikken. Van daaruit ontwikkelen we een aanpak op maat die een antwoord wil bieden op een nijpende maatschappelijke kwestie. Een aanpak die zich ent op samen reflecteren, analyseren en zoeken naar werkbare oplossingen. Terwijl we ondertussen leren van mekaar en uit wat we meemaken.

Concreter

Het volgende voortgangsrapport ‘operationaliseert’ dit beleidsplan. Het formuleert concreter waarom en waarvoor je op onze diensten beroep kan doen. Het verschijnt in de loop van maart online.