Menu
03 230 03 33

Ons beleidsplan 2021-2025

Om de vijf jaren maken we een beleidsplan op. In december 2019 legden we de laatste hand aan ons ‘Beleidsplan 2021-2025’. Hiermee geven we aan wat we in die periode willen doen, hoe we dat willen doen en waarom.

Beleidsplan 2021-25

De kerngedachte in ons toekomstig beleid: burgerparticipatie

We willen dat iedereen een gelijk recht heeft om echt mee te doen in een complexe wereld. Daarom helpen we de participatie van burgers organiseren bij de aanpak van nijpende maatschappelijke kwesties. Daartoe sporen we in ons werkingsgebied noden op die ervaren worden door overheden, organisaties en groepen. We helpen vragen specifiek maken: wat is er voor wie en waarom een probleem? We kijken na of verwachtingen van al diegenen die met het probleem te maken hebben kunnen gelijklopen. Hierop ontwikkelen we projecten waarbinnen mensen en groepen, en zeker ook maatschappelijk kwetsbare groepen, al lerend aan de slag gaan om tot werkbare oplossingen te komen. We streven ernaar dat die een blijvend effect hebben.

De uitdagingen in ons werkingsgebied

In onze regio stellen zich behoorlijk wat uitdagingen. Vele verschillende culturen en mensen komen er samen, er is een verdere vergrijzing (met toenemende zorgnoden) maar ook een sterk verjongend Antwerpen (met vele jongeren die het moeilijk hebben om mee te zijn), er zijn de hoge armoedecijfers (vooral in Antwerpen en Boom), de klimaatcrisis, een digitale omwenteling, groeiende kloven tussen groepen en gemeenschappen, … Dat alles verandert ons werkingsgebied in een kluwen van kansen en problemen.

Zelfverkenning

Om de krachtlijnen van ons toekomstig beleid op te sporen, namen we ook onszelf onder de loep. Waar zijn we goed in, wat kan beter, welke kansen dienen zich aan en welke bedreigingen komen op ons af, welke zijn onze aspiraties en welke resultaten verwachten onze klanten en partners van ons, … En niet in het minst: wat verwacht de Vlaamse (subsidiërende) overheid van ons?

De krachtlijnen van ons toekomstig beleid

Vanuit een in elkaar vallende puzzel van conclusies, krijgen we concreet kijk op wat we moeten doen. We zetten alles in op een kritische, constructieve en verantwoordelijke burgerparticipatie en beogen concrete en blijvende verbeteringen op het terrein, we helpen stem geven aan gedeelde noden en verzuchtingen, we versterken de positie van achtergestelde groepen, … en leggen dat alles neer in 6 algemene doelen waaronder 24 operationele doelen zijn uitgewerkt.

Onszelf efficiënt organiseren

We werken ook een zakelijke planning uit. We geven aan hoe we onze middelen zo efficiënt als mogelijk inzetten, hoe we ons organiseren als horizontale en lerende organisatie met zelforganiserende teams, hoe we sterker zullen worden, kennis delen, kwaliteit nastreven, communiceren, … kortom: wat we doen om in staat te zijn onze doelen (en dromen) na te jagen.

 

Misschien vind je de tijd om ons beleidsplan uit te pluizen. Als je opmerkingen hebt, laat het ons dan weten. Met dank bij voorbaat.