Menu
03 230 03 33

Onze groepswerking: van online naar (voorzichtig) richting nieuwe normaal

De voorbije maanden waren onze medewerkers vooral van thuis uit aan het werk. En het is vooral vanuit ons kot dat we contact houden met vrijwilligers, deelnemers en partners. Dikwijls is dat via videobijeenkomsten of één-op-één via telefoon. Soms brengen we pakketjes bij bewoners of organisaties die werken met kwetsbare groepen. En hier en daar ook: voorzichtige stappen naar een fysieke werking, zoals het heropenen van twee uitleenlocaties van A’pen op Wieltjes. Met steeds aandacht voor afstand en hygiëne.

Het was ook voor ons een hard leerproces, met behoorlijk creatief uit de hoek komen. Maar het is ook heel bevredigend: mensen zijn blij om elkaar virtueel te ontmoeten en enthousiast om zich ook nu voor hun project te engageren. We blijven de situatie, en vooral de versoepeling van de coronamaatregelen, volgen. Ook wij snakken naar het nieuwe normaal waar we elkaar weer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten.

Project per project

A’pen op Wieltjes
A’pen op Wieltjes is terug van weggeweest! Midden mei heropenden we de uitleenlocaties in Antwerpen Noord en in Borgerhout. We namen wel maatregelen om alles veilig te laten verlopen. We werken alleen op afspraak. De binnengebrachte fietsjes worden in quarantaine gezet voordat de vrijwilligers ze onder handen nemen voor herstelling. We zien toe op afstand en hygiëne. Dat werkt. Maar het is wennen, het is niet altijd even fijn werken, met alle regels. Ook is het werken op afspraak voor maatschappelijk kwetsbare ouders niet evident. We volgen de situatie en blijven bekijken of de uitleen in de toekomst misschien terug zonder afspraak kan verlopen.
Meer over A’pen op Wieltjeswww.apenopwieltjes.be

A'pen op Wieltjes in Borgerhout
A'pen op Wieltjes in Borgerhout, met 1,5-meter-afstandbanden
 

Adviseurs
We houden (vooral) telefonisch contact met onze Adviseurs. Vier Adviseurs hebben midden juni, met de nodige afstand, een overleg bij LOGO over een nieuwe infosessie: beweging. De Stad Antwerpen wil beweging stimuleren, ook bij kwetsbare groepen. De Adviseurs kunnen mensen in hun netwerk, in hun gemeenschap, hier mee rond sensibiliseren. Met aandacht voor de gevoeligheden die er soms zijn, zoals over buiten sporten als vrouw. We bekijken ook of we de Adviseurs binnenkort virtueel kunnen samenbrengen. Ondertussen blijft het afwachten wanneer en op welke manier de Adviseurs terug infosessies kunnen geven.
Meer over Adviseurs

Bewonerspanel
Het Bewonerspanel kwam al enkele keren virtueel samen. De bewoners gaven advies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen over de noden in de sociale huisvesting naar aanleiding van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld op vlak van communicatie, hygiëne in de gebouwen, solidariteitsacties, …  De sociale huisvestingsmaatschappijen gaven hun feedback en stelden verduidelijkende vragen, waarmee het Bewonerspanel in een nieuw overleg aan de slag ging. Annemie, die het project de voorbije maanden vanuit stad Antwerpen ondersteunde, neemt nu de begeleiding van de groep van ons over. Dat was voor eind maart voorzien, maar corona heeft de timing verlaat, en we wilden de overdracht vooral goed laten verlopen. We maken nog een eindverslag met aanbevelingen voor de toekomstige werking van het Bewonerspanel.
Meer over Bewonerspanel

Babbelplus Aartselaar
In april brachten we Babbelplus virtueel samen, eerst de groep vrijwilligers, een paar weken later de hele groep (vrijwilligers en deelnemers) om te praten over de ervaringen tijdens de coronaperiode. Begin mei kwam de groep terug samen, nu onder de begeleiding van de medewerker van het Sociaal Huis in Aartselaar en de vrijwilligers. Al voor de lockdown deden de vrijwilligers samen met de medewerker van het Sociaal Huis de bijeenkomsten zelfstandig, met beperkte ondersteuning van Vormingplus. Dit hebben ze nu begin mei ook verdergezet. Vormingplus laat dit initiatief stilletjes aan op eigen benen staan. De komende maanden (zolang de coronamaatregelen gelden) blijft de groep virtueel samenkomen onder begeleiding van de medewerker van het Sociaal huis en de vrijwilligers.
Meer over Babbelplus Aartselaar

Videobijeenkomst Babbelplus Aartselaar
Video-babbelsessie met de vrijwilligers en deelnemers van Babbelplus Aartselaar (16/04/2020)

 

Crea-cracks
In april maakten de Crea-cracksvrijwilligers creatieve doe-het-zelf pakketten (met materiaal en handleiding) voor de gevangenis en kansencentrum Filet Divers. Deze week deden we een eerste online experiment: samen op het zelfde moment een simpel mondmasker maken ‘vanuit ons kot’. De vrijwilligers denken mee na over hoe we onze groepen van maatschappelijk kwetsbare mensen toch kunnen blijven bereiken door laagdrempelige ecocreatieve momenten aan te bieden. En zoals steeds: uit iets onbruikbaars weer iets bruikbaars maken.
Meer over Crea-cracks 
Lees ook het artikel Met vrijwilligers op zoek naar voortzetting werking (april 2020) 

Crea-cracks vrijwilligers: een simpel mondmasker maken ‘vanuit ons kot’

 

De Werve Hoef
Met de toekomstige bewoners van De Werve Hoef blijven we contact houden en het onderling contact stimuleren. Sinds april sturen we tweewekelijks een nieuwsbrief. Verder is er een Whatsappgroep en we gaan kaartjes schrijven naar de deelnemers die op hun beurt een kaartje schrijven naar iemand anders uit de groep. Voorlopig staat de eerste echte groepssessie gepland voor eind juni, maar die is afhankelijk van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen.
Meer over cohousing De Werve Hoef 

Sociale woonwijken in Borsbeek en Wijnegem
We gaan voor een zaadjesactie In de sociale woonwijken in Borsbeek en Wijnegem. Volgende week bussen we zowel in Borsbeek als in Wijnegem een zakje met potgrond en zaadjes bij de bewoners. Zo kunnen ze de buurt opfleuren.
In Borsbeek bezorgen we daarnaast ook een flyer over het Rosekapellewijkcomité. Dat wijkcomité is actief in de wijk rondom de sociale woningen. De sociale huurders kunnen aansluiten voor activiteiten. We maakten deze keuze omdat de eigen buurtwerking moeilijk van de grond geraakt. Om hun betrokkenheid naar de buurt te vergroten, geven we ook info over de BIN (buurtinformatienetwerk) die actief is in de wijk.
Meer over Samenleven in een nieuwe sociale woonwijk in Borsbeek / Samenleven in een nieuwe sociale woonwijk in Wijnegem 

Taalcarrousel
Sinds midden april komen de Taalcarrousels Nederlands-Pools, -Roemeens, -Russisch en -Spaans tweewekelijks samen via videoconferentie (Zoom). Iedereen praat mee, de digitale ontmoeting lijkt hier alvast geen extra drempel te vormen. Wel geraakt jammer genoeg niet altijd iedereen op het videoplatform. Onderwerpen? Corona uiteraard en hoe het je leven beïnvloedt, positief en negatief, en wat je wil doen na het versoepelen van de maatregelen… We organiseerden ook al een quiz. Online via video babbelen werkt dus over het algemeen, maar het kan de dynamiek en het intermenselijke van een fysieke bijeenkomst uiteraard niet helemaal vervangen. Tot de zomer werken we op deze manier verder.
Meer over Taalcarrousel

Taalcarrousel Nederlands-Spaans via videoconferentie
Taalcarrousel Nederlands-Spaans

 

Versla je wijk
Drie reporters van Versla je wijk gingen virtueel op stap om de nieuwsbrief van De Ideale Woning te stofferen met hartverwarmende teksten over wat het coronavirus met zich meebrengt binnen twee wijken van de sociale huisvesting. Ze doen hun interviews telefonisch. We hebben een Whatsappgroepje opgericht en ik houd ook telefonisch contact met hen. We bedenken nu hoe we een-op-afstand-redactievergadering kunnen laten verlopen.
Meer over Versla je Wijk 

Wegwijzers
Met de Wegwijzers zetten we onze aangepaste werking via videogesprekken voort. De vrijwillige Wegwijzers en vertaalvrijwilligers brengen we nu wekelijks virtueel samen voor een intervisiemoment. De vrijwilligers helpen nieuwkomers met hun paperassen via een videogesprek via Hangout en Whatsapp op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag, met aandacht voor de privacyregels. (Voor de lockdown verliepen de gesprekken op vaste momenten in een lokaal waar mensen konden langskomen.)  De komende weken experimenteren we met een veilige fysieke ruimte waarin we nieuwkomers die digitaal minder sterk staan helpen om deel te nemen aan een videogesprek. Zodat ook zij gebruik kunnen maken van de online werking. De vrijwilligers blijven voorlopig coronagewijs helemaal online werken: ze helpen vanuit 'hun kot'.
Meer over Wegwijzers 
Lees ook het artikel Met vrijwilligers op zoek naar voortzetting werking (april 2020) 

 

Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om onze projecten voort te zetten. Sommige projecten vragen echt om fysieke bijeenkomsten, vooral waar we werken met maatschappelijk kwetsbare mensen. Dat vraagt om flexibiliteit, uitstel naar later, ... in samenspraak met onze partners.