Menu
03 230 03 33

Onze kernwaarden? GEEV!

Vorig jaar zaten we enkele keren samen met Eric Goubin (Kortom vzw en Memori-Thomas More Hogeschool) om onze externe communicatie onder de loep te nemen. Hij gaf ons vele tips, waaronder deze: bepaal jullie kernwaarden en laat die doorklinken in je communicatie. We doorliepen een teamproces dat leidde tot 4 kernwaarden. Hier zijn ze:

Kernwaarden Vormingplus


We zijn Gedreven, loyaal en kritisch-constructief.
Dat helpt als je vanuit de 22.500 huishoudens die de Antwerpse sociale woonwijken en complexen bewonen een ‘panel’ samenstelt die daar een staalkaart van is. En die goed voorbereid de drie sociale huisvestingsmaatschappijen (die in Antwerpen actief zijn) zal adviseren.

We zijn Empowerend, en werken met de kracht van mensen.
Dat helpt als de gemeente Aartselaar haar gekleurde en vaak anderstalige nieuwkomers goed wil laten landen zodat ze snel hun weg in de gemeente vinden. Samen met geëngageerde burgers en lokale overheid ontwikkelen we een aanpak die als beleid wordt uitgezet.

We zijn Effectief, en komen tot werkbare oplossingen.
Dat helpt als je in alle 17 Antwerpse Huizen van het Kind maatschappelijk kwetsbare ouders reëel en blijvend kansen wil bieden om digitaal bij te benen op kwesties die er voor hen toe doen. We maken instrumenten voor professionals en vrijwilligers, en voor elk Huis een plan op maat.

We zijn Veelzijdig, en bewandelen vele wegen.
Dat helpt als je in 25 Antwerpse kleuterscholen etnisch diverse ouders samenbrengt, en hun band met de school versterkt. Groepen empoweren en gedreven toewerken naar effectieve oplossingen behoeft dan steunende acties zoals het produceren van welkomtasjes en educatieve koffers, het installeren van uitleensystemen van kwalitatief spelmateriaal, het ontwikkelen van draaiboeken voor schoolteams, …